T3, 25/01/2022 7:36 chiều | 24H

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (Từ 6h00 đến 18h00 ngày 25/01/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 214 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 18 địa phương (Quỳnh Lưu: 32 ca, Nghi Lộc: 19 ca, Thanh Chương: 18 ca, Nam Đàn: 17 ca, Quỳ Hợp: 16 ca, Tp Vinh: 14 ca, Diễn Châu: 14 ca, Đô Lương: 13 ca, Yên Thành: 11 ca, Kỳ Sơn: 11 ca, Nghĩa Đàn: 11 ca, Tân Kỳ: 9 ca, TX.Cửa Lò: 8 ca, Hưng Nguyên: 7 ca, TX.Hoàng Mai: 5 ca, Quế Phong: 3 ca, Anh Sơn: 3 ca, Tương Dương: 3 ca).

Trong đó, có 31 ca cộng đồng tại 10 địa phương (Quỳnh Lưu: 6 ca, Tp Vinh: 5 ca, Nghi Lộc: 4 ca, Nam Đàn: 4 ca, Nghĩa Đàn: 3 ca, Yên Thành: 3 ca, Diễn Châu: 2 ca, Hưng Nguyên: 2 ca, Quỳ Hợp: 1 ca, Thanh Chương: 1 ca); 183 ca đã được cách ly từ trước (113 ca là F1, 67 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 1 ca trong khu cách ly, 2 ca nhập cảnh từ nước ngoài về). Trong số 214 ca nhiễm COVID-19 công bố chiều nay, ghi nhận 110 ca có triệu chứng, 104 ca không có triệu chứng.

Như vậy, trong 24h qua (từ 18h00 ngày 24/01 đến 18h00 ngày 25/01), tỉnh Nghệ An ghi nhận 294 ca nhiễm COVID-19 mới tại 19 địa phương (Quỳnh Lưu: 47 ca; Tp.Vinh: 36 ca; Thanh Chương: 36 ca; Nghi Lộc: 21 ca; Diễn Châu: 17 ca; Nam Đàn: 17 ca; Quỳ Hợp: 17 ca; TX.Hoàng Mai: 15 ca; Đô Lương: 14 ca; Yên Thành: 14 ca; Kỳ Sơn: 11 ca; Nghĩa Đàn: 11 ca; Tân Kỳ: 10 ca; TX.Cửa Lò: 09 ca; Hưng Nguyên: 07 ca; Tương Dương: 03 ca; Quỳ Châu: 03 ca; Quế Phong: 03 ca; Anh Sơn: 03 ca).

Trong đó, có 40 ca cộng đồng tại 12 địa phương (Tp.Vinh: 10 ca; Quỳnh Lưu: 07 ca; Nam Đàn: 04 ca; Nghi Lộc: 04 ca; Yên Thành: 03 ca; Nghĩa Đàn: 03 ca; Quỳ Hợp: 02 ca; Diễn Châu: 02 ca; Hưng Nguyên: 02 ca; Thanh Chương: 01 ca; Đô Lương: 01 ca; TX.Cửa Lò: 01 ca); 254 ca đã được cách ly từ trước (166 ca là F1, 85 ca từ ngoại tỉnh có dịch về; 1 ca trong khu cách ly, 2 ca nhập cảnh từ nước ngoài về). Trong số 294 ca nhiễm COVID-19 công bố ngày hôm nay, ghi nhận 120 ca có triệu chứng, 174 ca không có triệu chứng.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 (ảnh st)

* Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 12.636 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 1.798, Quỳnh Lưu: 1.313, Nghi Lộc: 918, Diễn Châu: 757, Hoàng Mai: 748, Thanh Chương: 743, Yên Thành: 709, Quế Phong: 636, Quỳ Châu: 569, Đô Lương: 564, Nam Đàn: 502, Quỳ Hợp: 479, Tân Kỳ: 451, Kỳ Sơn: 445, Con Cuông: 416, Nghĩa Đàn: 410, Hưng Nguyên: 398, Cửa Lò: 242, Tương Dương: 224, Thái Hòa: 170, Anh Sơn: 144.

* Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 10.332 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong: 39 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị: 2.265 bệnh nhân.

*/ Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:

1. Bệnh nhân P.B.L, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Xóm 1, Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

2. Bệnh nhân H.T.Q, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Xóm 7, Quỳnh Minh, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

3. Bệnh nhân T.T.D.T, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm 12, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân H.T.H.Y công bố trước đó. Sau khi nghe tin bệnh nhân H.T.H.Y có kết quả Dương tính, bệnh nhân đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

4. Bệnh nhân H.V.N, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Xóm 12, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân H.T.H.Y công bố trước đó. Sau khi nghe tin bệnh nhân H.T.H.Y có kết quả Dương tính, bệnh nhân đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

5. Bệnh nhân Đ.T.T, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Toàn Lực, An Hòa, Quỳnh Lưu. Ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, hắt hơi nên đến Bệnh viện Đa khoa Minh An Test nhanh cho kết quả Dương tính.

6. Bệnh nhân T.P.T, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Khối 10, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng sốt, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh nên đến Bệnh viện Đa khoa Quang Thành Test nhanh cho kết quả Dương tính.

7. Bệnh nhân D.Đ.T, nam, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm 2, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh Test nhanh cho kết quả Dương tính.

8. Bệnh nhân T.T.L, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Xóm 2, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng đau rát họng nên đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh Test nhanh cho kết quả Dương tính.

9. Bệnh nhân N.T.H.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: KĐT Danatol Cửa Tiền, Vinh Tân, Tp Vinh. Ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng đau họng nên đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh Test nhanh cho kết quả Dương tính.

10. Bệnh nhân P.C.C, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Khối 7, Bến Thủy, Tp Vinh. Ngày 25/1, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho nên đến Trung tâm Y tế Nghi Lộc Test nhanh cho kết quả Dương tính.

11. Bệnh nhân H.P.T, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Hưng Bình, Tp Vinh. Ngày 25/1, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho nên đến Trung tâm Y tế Nghi Lộc Test nhanh cho kết quả Dương tính.

12. Bệnh nhân H.P.T, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh. Ngày 25/1, bệnh nhân được Trạm Y tế Nghi Thạch Test nhanh 2 lần đều cho kết quả Dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

13. Bệnh nhân V.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Ngọc Minh, Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ngày 25/1, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

14. Bệnh nhân Đ.V.H, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Ngọc Minh, Diễn Ngọc, Diễn Châu. Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân V.T.H công bố cùng lúc. Bệnh nhân được đưa đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

15. Bệnh nhân H.V.T, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Vạn Lộc 2, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Ngày 25/1, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

16. Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Vạn Lộc 1, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Ngày 25/1, bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

17. Bệnh nhân L.V.Q, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Khe Sài 1, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân N.V.H được công bố cùng lúc. Bệnh nhân đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

18. Bệnh nhân P.H.H, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Toàn Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. Ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

19. Bệnh nhân P.C.C, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Khối 7, Bến Thủy, Tp Vinh. Ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

20. Bệnh nhân N.T.K.L, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: Xóm 1, Nghi Phong, Nghi Lộc. Ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, ho có đờm nên đến Trạm Y tế Nghi Phong Test nhanh 2 lần đều cho kết quả Dương tính.

21. Bệnh nhân N.V.D, nam, sinh 1975. Địa chỉ: Xóm 1, Nghi Phong, Nghi Lộc. Ngày 25/1, bệnh nhân đến Trạm Y tế Nghi Phong được Test nhanh cho kết quả Dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân N.P.H, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Xóm 1, Nghi Phong, Nghi Lộc. Ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng sốt nên đến Trạm Y tế Nghi Phong khám và được Test nhanh cho kết quả Dương tính. Bệnh nhân chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19.

23. Bệnh nhân T.V.A, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Kim Liên, Nam Đàn. Bệnh nhân không có triệu chứng. Ngày 25/1, bệnh nhân đến Trạm Y tế Nghi Thạch khám và được Test nhanh 2 lần đều cho kết quả Dương tính.

24. Bệnh nhân B.V.H, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Thanh Yên, Thanh Chương. Bệnh nhân không có triệu chứng. Ngày 25/1, bệnh nhân đến Trạm Y tế Nghi Thạch khám và được Test nhanh 2 lần đều cho kết quả Dương tính.

25. Bệnh nhân P.T.H, nam, sinh 1962. Địa chỉ: Hào Cường, Vĩnh Thành, Yên Thành. Ngày 24/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, tức ngực, mệt mỏi nên đến Bệnh viện Đa khoa Yên Thành khám và được Test nhanh 2 lần đều cho kết quả Dương tính.

26. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Xuân Lai, Đô Thành, Yên Thành. Ngày 24/1, bệnh nhân có triệu chứng đau đầu,mất khứu giác nên đến Trạm Y tế Đô Thành khám và được Test nhanh cho kết quả Dương tính.

27. Bệnh nhân B.T.V, nữ, sinh 1949. Địa chỉ: Xóm Minh Yên, Xuân Thành, Yên Thành. Ngày 25/01, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến Trạm Y tế Xuân Thành khám và được Test nhanh cho kết quả Dương tính.

28. Bệnh nhân N.T.H, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Thanh Tân, Thượng Tân Lộc, Nam Đàn. Ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng ho sốt nên đến Trạm Y tế Nghi Thạch Test nhanh cho kết quả Dương tính.

29. Bệnh nhân P.T.M.K, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Xóm 6, Xuân Lâm, Nam Đàn. Ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng ho, đau họng đến Bệnh viện Sản Nhi sàng lọc Test nhanh có kết quả Dương tính. Sau đó bệnh nhân được tiến hành lấy mẫu PCR cho kết quả Dương tính.

30. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Đông Thọ, Trung Phúc Cường, Nam Đàn. Sáng ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, đau rát họng nên đến Trạm Y tế Trung Phúc Cường Test nhanh cho kết quả Dương tính.

31. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Minh Tâm, Minh Hợp, Quỳ Hợp. Sáng ngày 25/1, bệnh nhân có triệu chứng đau mũi họng, đau đầu nên đến Trạm Y tế Test nhanh cho kết quả Dương tính.

B-Q (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

Bài viết cùng chuyên mục