CN, 08 / 2020 3:13 chiều | Duy An
Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Đặng Xuân Quang và Hoàng Quyền được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 36 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXI.

Các đại biểu bỏ phiều bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Đặng Xuân Quang và Hoàng Quyền được bầu tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 6 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI. Đồng chí Nguyễn Khắc Xuân được bầu tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa mới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Huyện ủy Anh Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Thành Duy

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN ANH SƠN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY ANH SƠN KHÓA XXI,NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Nguồn: https://baonghean.vn/
Bài viết cùng chuyên mục