T4, 01/12/2021 7:48 chiều | 24H

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 1/12, Nghệ An ghi nhận 43 ca dương tính mới với COVID-19 tại 11 địa phương. Trong đó có 3 ca cộng đồng, 6 ca trong khu vực phong toả, 1 ca xét nghiệm định kỳ, 33 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.A.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 30/11, Bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, sổ mũi nên đến TYT Hưng Thịnh test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Quân Y 4.

2. Bệnh nhân H.T.T, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 7, Minh Châu, Diễn Châu. Ngày 30/11, Bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, đau họng nên đến TYT Minh Châu test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK TP.Vinh.

3. Bệnh nhân L.T.T.T, nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Đông Lâm, Hưng Dũng, TP Vinh. Ngày 01/11/2021 Bệnh nhân có biểu hiện cảm cúm, sổ mũi, đau đầu nên Bệnh nhân đã đến TYT Hưng Dũng test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC.

4. Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xóm 5, Hồng sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.N đã được công bố ngày 23/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: sổ mũi, rát họng.

5. Bệnh nhân N.S.G, nam, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 3, Tràng sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.S.D đã được công bố ngày 25/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: rát họng, ngạt mũi.

6. Bệnh nhân N.T.Y, nữ, sinh 1942. Địa chỉ: xóm 3, Tràng sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.S.D đã được công bố ngày 25/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, rát họng.

7. Bệnh nhân T.V.Đ, nam, sinh 2011. Địa chỉ: xóm 1, Đà sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.Đ đã được công bố ngày 24/11. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng: ho.

8. Bệnh nhân N.T.B, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: xóm Lam Sơn, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.B.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi.

9. Bệnh nhân Đ.T.T.U, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xóm 3, Hạnh Lâm, Thanh Chương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: sổ mũi.

10. Bệnh nhân T.T.L, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: xóm Diễn Nam, Kỳ Tân, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân V.N.H, nam, sinh 1977. Địa chỉ: xóm Diễn Nam, Kỳ Tân, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xóm Diễn Nam, Kỳ Tân, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

13. Bệnh nhân P.V.H, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Tân Long, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.Đ.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng: Sốt, rát họng.

14. Bệnh nhân T.T.H, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

15. Bệnh nhân N.A.K, nam, sinh 1970. Địa chỉ: Nghĩa Thái, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. Bệnh nhân N.T.A.T, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ngạt mũi.

17. Bệnh nhân M.T.Đ, nữ, sinh 1943. Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân M.V.Đ, nam, sinh 1940. Địa chỉ: Tri Lễ, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

19. Bệnh nhân L.T.T.C, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Tâm Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, đau họng.

20. Bệnh nhân T.A.Đ, nam, sinh 2021. Địa chỉ: xóm 7, Nghi Phương, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.T.Y đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân T.T.V, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, mệt mỏi.

22. Bệnh nhân P.T.T, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.H.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng: ho.

23. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.B đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân có triệu chứng: ho.

24. Bệnh nhân N.V.N, nam, sinh 1987. Địa chỉ: khối Xuân Bắc, Hưng Dũng, TP.Vinh. Ngày 30/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ, mất vị giác.

25. Bệnh nhân H.S.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: thôn Tâm Tiến, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Ngày 1/12, Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt.

26. Bệnh nhân T.V.H, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Trước ngày 30/11, Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/11 Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, ho nên đến TYT Nghi Hoa để test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK TP.Vinh cho kết quả khẳng định dương tính.

27. Bệnh nhân V.T.H, nữa, sinh 1992. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Trước ngày 30/11, Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân là vợ của Bệnh nhân T.V.H được công bố cùng lúc. Ngày 30/11 Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, ho nên đến TYT Nghi Hoa để test nhanh có kết quả dương tính. Ngay sau đó Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK TP.Vinh cho kết quả khẳng định dương tính.

28. Bệnh nhân T.T.K.L, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Trước ngày 30/11, Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân T.V.H được công bố cùng lúc. Ngày 30/11 Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK TP.Vinh cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi.

29. Bệnh nhân T.A.Q, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Trước ngày 30/11, Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân T.V.H được công bố cùng lúc. Ngày 30/11 Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK TP.Vinh cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi.

30. Bệnh nhân T.G.H, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Đức Thành, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân T.V.H được công bố cùng lúc. Trước ngày 30/11, Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 30/11 Bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu gửi BVĐK TP.Vinh cho kết quả khẳng định dương tính. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi.

31. Bệnh nhân L.T.T.H, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: xóm 1, Bài sơn, Đô Lương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 29/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, rát họng.

32. Bệnh nhân P.T.X, nữ, sinh 1944. Địa chỉ: xóm 1, Thanh Tùng, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 17/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

33. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: An Hoà, Thanh An, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về ngày 22/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

34. Bệnh nhân N.V.B, nam, sinh 1995. Địa chỉ: An Hoà, Thanh An, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ TP. Hồ Chí Minh về ngày 23/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân P.T.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: Thuỷ Sơn, Thanh Thuỷ, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 28/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, đau họng.

36. Bệnh nhân V.P.D, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Huôi Mới – Tri Lễ – Quế Phong. Đi Bình Phước về đã hoàn thành cách ly tập trung, Bệnh nhân tiếp tục cách ly theo dõi SK tại nhà, ngày 30/11 Bệnh nhân được lấy mẫu theo qui định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

37. Bệnh nhân D.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Diễn Liên, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 22/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

38. Bệnh nhân N.H.B, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Diễn Liên, Diễn Châu. Bệnh nhân đi cùng mẹ là Bệnh nhân D.T.H được công bố cùng lúc, từ Đồng Nai về ngày 22/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho.

39. Bệnh nhân H.V.Đ, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Diễn Cát, Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 27/11. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: sổ mũi.

40. Bệnh nhân N.V.L, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Kim Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 29/11. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng.

41. Bệnh nhân L.T.M, nữ, sinh 1996. Địa chỉ: Nam Kim, Nam Đàn. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 22/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

42. Bệnh nhân N.T.P.T, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: Nam Kim, Nam Đàn. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 22/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

43. Bệnh nhân N.G.H, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Nam Kim, Nam Đàn. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 22/11. Bệnh nhân cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

Bài viết cùng chuyên mục