T2, 10 / 2020 9:31 sáng | Vi Văn Tới
Tính đến 6h30 phút ngày 19/10, toàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có 144 thôn/18 xã bị ngập; trong đó 6 xã vùng hạ lưu Kẻ Gỗ bị cô lập hoàn toàn.

Trụ sở xã Cẩm Thành trong sáng ngày 19/10.

Đến thời điểm hiện tại, các hồ chứa lớn trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên đã xả tràn với lưu lượng lớn. Theo đó, hồ Kẻ Gỗ mực nước hiện ở cao trình 33,13 m.

Đến 7h00 hôm nay, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã tăng lưu lượng xả lên 850 m3/s. Hồ Bộc Nguyên mực nước ở cao trình 20,58 m và đang xả tràn lưu lượng 100 m3/s. Hồ sông Rác mực nước ở cao trình 23,7m và đang xả tràn lưu lượng 100 m3/s. Hồ Thượng Tuy nước qua tràn tự do 20cm. Các hồ chứa do các địa phương quản lý gồm: hồ Bàu Bà – xã Cẩm Lạc, hồ Khe Su – xã Cẩm Minh, hồ Hố Cui – xã Cẩm Mỹ, hồ Khe Lau – xã Cẩm Minh tràn qua tràn tự do ở mức 40 – 50cm.

Bài viết cùng chuyên mục