Công nghệ

Mạng riêng 5G PMN –Những ứng dụng từ thực tế

Mạng riêng 5G PMN –Những ứng dụng từ thực tế

5G Private Mobile Network (5G PMN) là một xu thế đang phát triển nhanh trên thế giới, đặc biệt hiệu quả đối với các doanh nghiệp có nhà máy, kho bãi, bến cảng, sân bay… vốn đòi hỏi vùng phủ rộng, độ trễ thấp, kết nối an toàn, tin cậy, giải quyết những vấn đề mà mạng wifi chưa đáp ứng được.