Bất động sản

Quảng Bình: Đầu tư 500 căn nhà ở xã hội trong năm 2024

Quảng Bình: Đầu tư 500 căn nhà ở xã hội trong năm 2024

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Công văn yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.
Dự báo Bất động sản sẽ khởi sắc trong năm 2024

Dự báo Bất động sản sẽ khởi sắc trong năm 2024

Thị trường bất động sản được dự báo sẽ khởi sắc hơn trong năm 2024. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức về sức cầu tiêu dùng, đầu năm 2024 đã thấy xuất hiện nhiều dấu hiệu tích cực.