T2, 02/07/2018 6:12 chiều | Vi Văn Tới

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tại hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức sáng 2/7.

1

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu, cần phải có tư duy rõ ràng, trách nhiệm trong công tác tổ chức cán bộ. Ảnh: Mai Hoa

2

Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Phúc Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Báo cáo tại hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quốc Khánh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu các nhiệm vụ mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh triển khai trong 6 tháng đầu năm 2018.

Trong đó trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 09/ĐA-TU ngày 18/4/2018 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2018 – 2022 và những năm tiếp theo.

Theo đó, các ngành, các cấp tập trung triển khai nghiêm túc việc xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành, cấp mình đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Đề án số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các đơn vị làm điểm.

3

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Quốc Khánh báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: Mai Hoa

Cùng đó, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cũng tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai đánh giá kết quả 2,5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, gắn với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An; tiếp tục tham mưu triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng và của Đảng bộ tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng và tổng kết một số nghị quyết trong lĩnh vực này.

Tại hội nghị, từ thực tiễn triển khai các nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần các nghị quyết, đề án của Trung ương và của tỉnh, đại diện các ngành và địa phương nêu một số khó khăn, vướng mắc đề nghị Tỉnh ủy và Ban Tổ chức tỉnh quan tâm tháo gỡ.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp 6 tháng đầu năm đã triển khai một khối lượng công việc lớn và cơ bản đảm bảo chất lượng.

Chỉ ra một số hạn chế, trong đó có việc tham gia góp ý vào các văn bản của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, Nghệ An là một tỉnh có tổ chức đảng các cấp, số lượng đảng viên lớn và việc Trung ương tổ chức lấy ý kiến góp ý tại đây là kỳ vọng trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và đúc rút kinh nghiệm để tham gia sâu sắc vào các văn bản của Trung ương.

Vì vậy, đề nghị các cấp ủy Đảng và Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cần chú trọng và đầu tư nhiều hơn cho công tác này, từ đó đảm bảo các văn bản quy định liên quan đến tổ chức xây dựng Đảng ban hành không gây vướng mắc, khó khăn trong thực tế triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cần được lưu ý. Cụ thể liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, theo Bí thư Tỉnh ủy phải đảm bảo 3 nguyên tắc, đó là sắp xếp bộ máy yêu cầu phải gọn hơn; số biên chế phải được giảm dần; hiệu quả công việc phải được giữ vững và tốt hơn. Do đó, đòi hỏi đặt ra đối với các “nhà” tổ chức cán bộ phải thật sự tài giỏi để thiết kế tổ chức bộ máy thông minh, hợp lý.

Về công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy đặt ra một số yêu cầu, đó là phải quan tâm quản lý biên chế và sử dụng biên chế; các ngành, địa phương cần phải có kế hoạch quản lý tổng biên chế ở cấp, ngành mình một cách chặt chẽ và nếu để vượt tổng biên chế được giao thì phải chịu trách nhiệm.

Trong công tác tuyển dụng cán bộ cần nghiên cứu đổi mới hình thức, cách thức tuyển dụng để làm sao tuyển chọn được người tài thật sự và trước hết là chọn cán bộ làm việc trong Ban Tổ chức cấp ủy các cấp có chất lượng. “Bởi suy cho cùng, khi tuyển dụng mà để cán bộ yếu lọt vào bộ máy thì chúng ta phải trả giá rất lớn” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh, công tác tiếp nhận cán bộ cũng cần có quy định chặt chẽ ở từng cấp, từng ngành. Công tác bổ nhiệm, bên cạnh yêu cầu thực hiện đúng quy trình (điều kiện cần) thì quan trọng nhất là chọn đúng người và thực sự dân chủ trong công tác bổ nhiệm và đúng quy định (điều kiện đủ).

Đối với công tác luân chuyển cán bộ, cần tính toán chặt chẽ nhu cầu, tránh đưa đi nhiều cán bộ trong một giai đoạn nhưng không có vị trí để đưa cán bộ về, hoặc đưa cán bộ đi ít quá lại không đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng nêu lên một số trăn trở trong công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên hiện nay, đồng thời đặt ra yêu cầu phải được thực hiện quyết liệt, nghiêm túc hơn nữa.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cần phải thực chất và cụ thể, tránh hình thức hoặc chỉ “nặng” về lý luận chung chung. Gắn với đào tạo, bồi dưỡng cũng cần có giải pháp, biện pháp rèn luyện tác phong cán bộ hàng ngày, trong đó lãnh đạo phải làm gương cho cấp dưới, đặc biệt là người đứng đầu, bởi “cán bộ nào, phong trào ấy” đã được khẳng định trong thực tế – Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu.

Khẳng định công tác tổ chức xây dựng Đảng là vấn đề quan trọng, “then chốt của then chốt”, đồng thời cũng là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần đổi mới công tác tổ chức hội nghị, lựa chọn một số vấn đề khó, phức tạp để tổ chức các hội thảo chuyên đề sâu nhằm tìm cách giải quyết, đáp ứng yêu cầu công tác tổ chức cán bộ.
Bài viết cùng chuyên mục