T3, 04/12/2018 10:08 sáng | 24H

TAND Tối cao vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán tòa án hai cấp tỉnh Hải Dương.

Ông Mạc Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Hải Dương được Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh thẩm phán cao cấp.

Hai thẩm phán sơ cấp Nguyễn Văn Quyết, Phó chánh án TAND thị xã Chí Linh và Trịnh Cẩm Vân, Phó chánh án TAND huyện Gia Lộc được bổ nhiệm chức danh thẩm phán trung cấp.

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Chủ tịch nước cũng bổ nhiệm 3 thẩm phán sơ cấp là cán bộ TAND tỉnh Hải Dương, TAND huyện Bình Giang, Tứ Kỳ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các thẩm phán nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp, tuân thủ pháp luật, công tâm, bản lĩnh thực thi công lý, bảo vệ lẽ phải; tu dưỡng rèn luyện phẩm chất thanh liêm và giữ gìn danh dự của người thẩm phán, phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư trong thi hành công việc.

Theo VGP

Bài viết cùng chuyên mục