CN, 07/02/2021 10:13 sáng | 24H

Để phù hợp với tình hình thực tế, thành phố Hải Phòng đã điều chỉnh, không yêu cầu “xác nhận của chính quyền” đối với người dân khi ra, vào thành phố, sau gần 1 ngày thực hiện quy định này.

Ngày 7/2, UBND thành phố Hải Phòng ban hành văn bản số 859 về điều chỉnh bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trong văn bản nêu rõ: Đối với công dân ra, vào thành phố, không phải xuất trình xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; thực hiện khai báo y tế tại các Chốt kiểm soát ra vào thành phố (trong đó nêu rõ lý do, lịch trình ra, vào thành phố); khai báo y tế tại các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở thôn, tổ dân phố. Người dân chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Trước đó, như VOV đã đưa tin, ngày 5/2, thành phố Hải Phòng đã ban hành thông báo số 58/TB-UBND thành phố chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố; trong đó yêu cầu từ 12 giờ ngày 6/2, người ra, vào thành phố phải có giấy xác nhận của chính quyền nơi đi, ghi rõ lý do, lịch trình cụ thể.

Tuy nhiên, sau gần 1 ngày thực hiện, quy định này đã bộc lộ nhiều bất cập, như: không có căn cứ, quy định nào về việc xác nhận cho người Hải Phòng đang cư trú tại các địa phương khác để vào thành phố hay tình trạng tập trung đông người tại trụ sở UBND phường xã để xin giấy xác nhận…/.

Bài viết cùng chuyên mục