T2, 09/05/2022 4:44 chiều | 24H

Tỉnh Nghệ An đang tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, trong đó có việc rà soát, cập nhật, niêm yết công khai, đầy đủ, đúng quy định các thủ tục hành chính đã được công bố tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và tại bộ phận một cửa các cấp.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và đầu tư Nghệ An. Ảnh tư liệu: Bích Huệ/TTXVN

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính và giám sát thực hiện; tập trung xử lý các hồ sơ tồn đọng, hồ sơ chậm thời gian giải quyết, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân một cách nhanh nhất; thực hiện nghiêm quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với hồ sơ quá hạn giải quyết, đồng thời đăng tải công khai nội dung xin lỗi lên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong công tác cải cách hành chính, tỉnh Nghệ An đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đến các cơ quan, đơn vị. Đến nay hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã đã đi vào nền nếp, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận xử lý trực tuyến ngày càng tăng… Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Đơn cử, một số đơn vị công khai thủ tục hành chính chưa đầy đủ, chưa đúng quy định. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định đối với các trường hợp xử lý hồ sơ trễ hẹn. Mặt khác, tính chủ động, hiệu quả công tác, ý thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chưa tốt, vẫn còn tình trạng vi phạm đến mức phải xử lý hình sự. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, các dịch vụ công mức độ cao chưa hiệu quả. Việc chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở một số đơn vị tiến độ thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Cùng với tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Ngày 28/4, đoàn kiểm tra cải cách hành chính do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam. Qua kiểm tra, đoàn đã đề nghị đơn vị này tiếp tục rà soát, cắt giảm thành phần, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện các giải pháp nhằm tạo thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Nguồn tin: Báo Tin tức

Bài viết cùng chuyên mục