T2, 01/08/2022 3:18 chiều | 24H

Qua 04 đợt triển khai, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 444 lao động đang tham gia làm việc trong các doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg với số tiền gần 800 triệu đồng.

Gần 500 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Ngày 31/7, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt danh sách lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.ADVERTISINGX

Theo đó, tại Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 28/7, UBND tỉnh phê duyệt danh sách 274 lao động đang làm việc trong doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 410 triệu đồng.

Trong số 274 lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà lần này, có 48 lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Bao bì Tân Khánh An đứng chân trên địa bàn TP Vinh; 98 lao động làm việc tại Công ty TNHH Sang Woo Việt Nam và 07 lao động làm việc tại Công ty TNHH Tập đoàn Sản xuất và Kinh doanh TĐV Việt Nam đứng chân trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

Có 49 lao động làm việc tại các công ty đứng chân trên địa bàn huyện Nghi Lộc và 72 lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen đóng trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An thực hiện thủ tục hạch toán chuyển tạm ứng thành thực chi và quản lý đúng quy định. Cơ quan đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành.

Như vậy, qua 04 đợt triển khai, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 444 lao động đang tham gia làm việc trong các doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg với số tiền gần 800 triệu đồng./.

Tác giả: Thanh Hà – Lê Mỹ

Nguồn tin: tamnhin.trithuccuocsong.vn

Bài viết cùng chuyên mục