T3, 11/01/2022 7:40 chiều | 24H

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 11/1, Nghệ An ghi nhận 111 ca dương tính mới với COVID-19 tại 17 địa phương. Trong đó có 36 ca cộng đồng tại 11 địa phương, 62 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân LTM, Nữ, sinh 1959. Địa chỉ: Tiền Phong, Mai Hùng, Hoàng Mai. Ngày 10/1 Bệnh nhân có triệu chứng ớn lạnh, nghẹt mũi đến TTYT Hoàng Mai test nhanh cho kết quả dương tính.

2. Bệnh nhân TĐN, nam, sinh 1979. Địa chỉ: khối 11, Quỳnh Xuân, Hoàng Mai. Ngày 11/1 Bệnh nhân đưa con đi khám tại BVĐK Quỳnh Lưu, test nhanh cho kết quả dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

3. Bệnh nhân NVN, nam, Sinh 1990. Địa chỉ: Quyết Tiến, Quỳnh Phương, Hoàng Mai. Ngày 11/1 Bệnh nhân có triệu chứng ớn lạnh, sốt nhẹ nên đến TYT Quỳnh Phương test nhanh có kết quả dương tính.

4. Bệnh nhân NTH, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: xóm 6, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTN đã công bố trước đó. Bệnh nhân đến TYT trạm khai báo được test nhanh cho kết quả dương tính.

5. Bệnh nhân ĐTT, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 6, Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NTN đã công bố trước đó. Bệnh nhân đến TYT trạm khai báo được test nhanh cho kết quả dương tính.

6. Bệnh nhân TTH, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 8, Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Ngày 11/1 Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau họng đến TYT khám và được test nhanh cho kết quả dương tính.

7. Bệnh nhân THA, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xóm 13, Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân NVA đã công bố trước đó. Bệnh nhân đến TYT trạm khai báo được test nhanh cho kết quả dương tính.

8. Bệnh nhân TTL, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm 2, Nghi Đồng, Nghi Lộc. Ngày 11/1 Bệnh nhân có triệu chứng đau đầu, sốt nên đến TYT Test nhanh cho kết quả Dương tính.

9. Bệnh nhân TTL, Nữ, Sinh 1944. Địa chỉ: Khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn. Ngày 9/1 Bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi được con đưa đến BV Quân Y 4 để khám và test nhanh cho kết quả dương tính.

10. Bệnh nhân TVC, Nam, Sinh 1940. Địa chỉ: Khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn, Nam Đàn. Ngày 9/1 Bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi được con đưa đến BV Quân Y 4 để khám và test nhanh cho kết quả dương tính.

11. Bệnh nhân HTĐ, Nữ, Sinh 1948. Địa chỉ: xóm 4, Nam Giang, Nam Đàn. Ngày 11/1 Bệnh nhân có triệu chứng đau đầu nên đến BVĐK TP Khám và test nhanh cho kết quả dương tính.

12. Bệnh nhân HTL, Nữ, Sinh 1991. Địa chỉ: Đông xuân, Trung Phúc Cường, Nam Đàn. Bệnh nhân có liên quan đến ổ dịch tại Công ty may Minh Anh. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi.

13. Bệnh nhân NTL, Nữ, Sinh 1975. Địa chỉ: Xóm 5, Nghi Phương, Nghi Lộc. Bệnh nhân có liên quan đến ổ dịch tại Công ty may Minh Anh. Bệnh nhân không có triệu chứng.

14. Bệnh nhân UTH, Nữ, Sinh 1991. Địa chỉ: Trường Lĩnh, Xuân Tường, Thanh Chương. Bệnh nhân có liên quan đến ổ dịch tại Công ty may Minh Anh. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi.

15. Bệnh nhân LNH, Nam, sinh 2008. Địa chỉ: khối 13 Hà Huy Tập, Tp Vinh. Ngày 10/1 Bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, sau đó lấy mẫu cho kết quả khẳng định.

16. Bệnh nhân LVT, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Hưng Lợi, Hưng Nguyên. Ngày 11/1 Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính.

17. Bệnh nhân NTN, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Minh Thọ, Minh Sơn, Đô Lương. Ngày 09/01 Bệnh nhân thấy mệt mỏi, sốt, ngạt mũi. Chiều ngày 10/1 đến công ty tổ chức sàng lọc test nhanh cho kết quả dương tính.

18. Bệnh nhân NĐH, Nam, Sinh 1979. Địa chỉ tạm trú: Mường Ải Kỳ Sơn. Ngày 8/1 bệnh nhân thấy mệt mỏi, ngạt mũi, nên đến TYT test nhah có kết quả dương tính.

19. Bệnh nhân HVN, Nam, sinh 1967. Địa chỉ: Xuân Sơn, Nam Xuân, Nam Đàn. Ngày 11/1 Bệnh nhân đi nhân thuốc cho người nhà tại BV Phổi, được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. Bệnh nhân không có triệu chứng.

20. Bệnh nhân LVD, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Kim Khê, Châu Kim, Quế Phong. Ngày 11/1 Bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho nên đến TYT xét nghiệm test nhanh cho kết quả dương tính.

21. Bệnh nhân NTCP, Nam, sinh 2008. Địa chỉ: Bù Sành, Châu Thái, Quỳ Hợp. Ngày 11/1, Bệnh nhân đến BVĐK tỉnh khám. Tại đây, Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả dương tính.

22. Bệnh nhân LTLX, Nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Na Án, Châu Thành, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

23. Bệnh nhân LSHN, Nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Khục, Châu Lộc, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

24. Bệnh nhân LTV, Nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Na Hầm, Châu Đình, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

25. Bệnh nhân VNHA, Nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Hốc, Châu Đình, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

26. Bệnh nhân LTC, Nam, sinh 2009. Địa chỉ: Mới, Châu Tiến, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

27. Bệnh nhân LTNU, Nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Xiểm, Hạ Sơn, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

28. Bệnh nhân NTĐ, Nam, sinh 2008. Địa chỉ: Na Hiêng, Châu Hồng, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

29. Bệnh nhân LVT, Nam, sinh 2008. Địa chỉ: Tăng, Nam Sơn, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

30. Bệnh nhân LTTT, Nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Xài, Liên Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

31. Bệnh nhân TTTU, Nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Tây Lợi, Văn Lợi, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

32. Bệnh nhân VTT, Nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Thịnh, Châu Đình, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

33. Bệnh nhân VTTB, Nữ, sinh 2007. Địa chỉ: Tăng, Nam Sơn, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là học sinh Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

34. Bệnh nhân TTH, Nữ, sinh 1976. Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Quỳ Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là nhân viên Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

35. Bệnh nhân TTBệnh nhân, Nữ, sinh 1984. Địa chỉ: khối 13, Thị trấn Quỳ Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là nhân viên Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

36. Bệnh nhân LTC, Nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Bản Tiệng, Châu Thái, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là nhân viên Trường DT nội trú Quỳ Hợp. Ngày 11/1, sau khi trường ghi nhận ca nhiễm, Bệnh nhân được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

Bài viết cùng chuyên mục