T5, 01/04/2021 5:48 chiều | 24H

Theo Quyết định mới của UBND tỉnh thì nhiều Sở, ngành và cơ quan tương đương trực thuộc sẽ có đến 4 cấp phó.

Theo ông Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết, theo Nghị định 107/2020/CĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, trong đó, có quy định về số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn của tỉnh. Tùy vào điều kiện cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ bố trí số lượng cấp phó các Sở, ngành cho phù hợp.

Theo đó, Nghệ An có nhiều Sở ngành và đơn vị tương đương thực thuộc tỉnh được quyết định có đến 4 phó như Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 5/3/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về số lượng cấp phó Sở, ngành theo quy định tại Nghị định 107 thì một số Sở ngành khác cũng có từ 3 đến 4 phó Giám đốc như Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải,

Cũng theo ông Lê Đình Lý, quy định bình quân số lượng cấp phó của các sở ngành thuộc tỉnh là 3. Nên vì vậy, một số Sở ngành chỉ có tối đa 2 phó Giám đốc.

Cụ thể như: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Du lịch; Sở Ngoại vụ.

Được biết, thời gian qua, dư luận xôn xao về việc mới đây Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An có tờ trình số 146/TTr-VPUB ngày 16/3 về việc đề nghị bổ nhiệm thêm 1 phó Chánh Văn phòng (mặc dù những năm gần đây, đơn vị này thường chỉ có 3 Phó Chánh văn phòng).

Tuy nhiên, đối chiếu theo Quyết định mới nhất của UBND tỉnh Nghệ An (338/QĐ – UBND) ngày 5/2 về số lượng cấp phó Sở, ngành do Sở Nội vụ Nghệ An có tờ trình đề nghị thì hoàn toàn phù hợp.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn tất quy trình và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Thương Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Còn, 2 Sở như Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang làm hồ sơ các bước theo quy trình để bổ nhiệm phó Giám đốc thứ 4.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn

Bài viết cùng chuyên mục