T3, 22/11/2022 7:42 chiều | 24H

Chiều ngày 22/11, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, để thiết thực chào mùng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tố chức “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I” năm 2022 – 2023.

Chiều ngày 22/11, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, để thiết thực chào mùng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phối hợp tố chức “Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ I” năm 2022 – 2023.

Đ/c Kha Văn Tám – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao đổi nội dung phát động Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn lần thứ I

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kết quả hoạt động của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ qua, phản ánh rõ nét những đóng góp của Công đoàn tỉnh Nghệ An đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Cũng như tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn; nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội đối với hoạt động của công đoàn; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển toàn diện, vững mạnh trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. Theo đó, Phóng viên, biên tập viên, hội viên nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (cá nhân hoặc nhóm tác giả) đều được tham gia dự thi. Các tác phẩm tham gia có nội dung phù hợp theo quy định của Giải thưởng. Tác phẩm dự Giải thưởng phải được đăng hoặc phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình) của cơ quan báo, đài được cấp phép hoạt động và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 01/12/2022 đến 30/6/2023.

nlntv-anh-2-1669106358.jpg
Quan tâm, chăm lo đời sống người lao động là một trong những dấu ấn đậm nét của Công đoàn Nghệ An suốt thời gian qua

Nội dung tác phẩm dự thi nhằm tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết của công đoàn đi vào thực tiễn đời sống đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ tỉnh Nghệ An. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; hiệu quả phổi hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tồ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn. Công đoàn tham gia công tác quản lý nhà nước và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Các tác phẩm biểu dương những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong hoạt động của các tô chức công đoàn; gương điên hình của đoàn viên công đoàn, người lao động có sáng kiến cải tiến, tiếp thu, ứng dụng khoa học kỳ thuật và công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và Công đoàn Nghệ An trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phát hiện và nêu gương đoàn viên, CCVCLĐ và công đoàn trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An cũng như thể hiện nổi bật vai trò của công đoàn và tổ chức công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống và lợi ích cho đoàn viên, CCVCLĐ.

nlntv-anh-3-1669106403.jpg
Chương trình mái ấm Công đoàn đã hỗ trợ được hàng trăm lượt gia đình CB,CNV, người lao động trong tỉnh có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, các tác phẩm còn hiến kế, đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động trong tình hình mới và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Thời gian nhận tác phẩm hết ngày 30/6/2023. Lễ trao giải dự kiến vào dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2023). Tất cả các tác phẩm tham gia Giải phải ghi rõ: Tác phẩm tham gia ” Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn” Nghệ An lần thứ I, năm 2022-2023. Họ và tên tác giả (tên khai sinh, tên bút danh – nếu có) nhóm tác giả, tên tác phẩm, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư Email của tác giả, ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí, tập san, trang thông tin điện tử ngành, phát sóng của tác phẩm.

Các tác giả gửi tác phẩm dự thi về: Hội Nhà báo Nghệ An – số 378, Đại lộ Lê – Nin, Vinh, tỉnh Nghệ An. E-mail: gailiendoanna@gmail.com (Liên hệ đ/c Như Biển – Tel: 0904955808).

nlntv-anh-4-1669109398.jpg
Công đoàn Nghệ An luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, kết nối và lan tỏa nhiều chương trình hướng về công nhân, người lao động và cộng đồng
Tác giả: Lâm An
Nguồn tin: nguonluc.com.vn
Bài viết cùng chuyên mục