T2, 01/11/2021 7:21 chiều | 24H

Đây là khu đất thuộc quản lý của Tổng đội Thanh niên xung phong 5 Nghệ An, theo phản ánh của người dân, nhiều diện tích đất được chuyển nhượng, mua bán, sử dựng, xây dựng trái phép, làm thất thoát nguồn thu của Nhà nước.

T/h: Nhóm PV

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

Bài viết cùng chuyên mục