T2, 13/12/2021 8:26 sáng | 24H

Từ 18h00 ngày 12/12 đến 6h00 ngày 13/12, Nghệ An ghi nhận 60 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 10 địa phương. Trong đó có 04 ca cộng đồng, 56 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân L.Đ.M, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Piềng Khử, Lạng khê, Con Cuông. Ngày 12/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân không có triệu chứng.

2. Bệnh nhân L.P.L, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Piềng Khử, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 12/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân không có triệu chứng.

3. Bệnh nhân L.T.T.U, nữ, sinh năm 2009, Địa chỉ: Đồng Tiến, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 12/12 Bệnh nhân được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân không có triệu chứng.

4. Bệnh nhân N.X.G, nam, sinh 1974. Địa chỉ: xóm 7, Thượng Sơn, Đô Lương. Ngày 12/12 Bệnh nhân có triệu chứng sốt nên đến trạm y tế khám và được làm test nhanh sàng lọc cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân V.T.T, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân được cách ly tại nhà, lấy mẫu trong vùng phong tỏa. Bệnh nhân có triệu chứng ho, khó thở.

6. Bệnh nhân L.T.M, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: Hoa tiến 1, Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân S.T.N.Á đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

7. Bệnh nhân L.T.Đ, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Hội 2, Châu Hội, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng số, ho.

8. Bệnh nhân L.Q.H, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Hội 2, Châu Hội, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

9. Bệnh nhân L.V.X, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Thung Khạng, Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng sốt ho.

10. Bệnh nhân V.T.N, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Bản Bua, Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng sốt ho.

11. Bệnh nhân S.T.T, nam sinh 1988. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến , Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.T.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng sốt ho.

12. Bệnh nhân S.T.L.C, nữ sinh 3013. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T. đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

13. Bệnh nhân H.T.V, nữ sinh 1985. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân S.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

14. Bệnh nhân M.V.L, nam. sinh 1999. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

15. Bệnh nhân S.T.H, nữ sinh 1985. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt, đau họng.

16. Bệnh nhân S.T.L, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân B.T.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt, đau họng.

17. Bệnh nhân S.V.B, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân L.T.M, nam, sinh 1954. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

19. Bệnh nhân S.T.H.M, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Hoa Tiến 1, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.T.M đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

20. Bệnh nhân S.V.T, nam, sinh 1967. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân S.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân H.V.D, nam, sinh 2006. Địa chỉ: Hội 2, Châu Hội, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng sốt ho.

22. Bệnh nhân S.H.V, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Hoa Tiến 2, Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.N.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

23. Bệnh nhân N.V.X, nam, sinh 1981, Địa chỉ : Bản Cống, Cam Lâm, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.D đã được công bố trước đó.Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

24. Bệnh nhân K.V.C, nam, sinh 1990; Địa chỉ: Đồng Tiến, Lạng Khê, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.D đã được công bố trước đó.Bệnh nhân cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. Bệnh nhân có triệu chứng ngạt mũi.

25. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh năm 1989. Địa chỉ: Đồng Tiến, Lạng Khê, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.D đã được công bố trước đó.Bệnh nhân cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. Bệnh nhân có triệu chứng ngạt mũi.

26. Bệnh nhân L.H.T.B, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Bệnh nhân không có triệu chứng

27. Bệnh nhân V.T.A, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

28. Bệnh nhân V.Đ.T, nam, sinh 1982, địa chỉ: xã lạng Khê, con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân V.T.G, nữ, sinh 1985 Địa chỉ: xã lạng Khê, con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

30. Bệnh nhân H.A. T, nam, sinh 1986, Địa chỉ: xã lạng Khê, con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

31. Bệnh nhân K.T.P, nữ, sinh 1978 Địa chỉ : Piềng khử, Lạng Khê, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

32. Bệnh nhân M.V.Y.H, nữ , sinh 2012 Địa chỉ : Khe Thơi , Lạng Khê, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

33. Bệnh nhân V.H.M.T, nam, sinh 2010 Địa chỉ; Yên Hòa, lạng Khê, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.Y.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

34. Bệnh nhân NT.S., nữ, sinh 1967. Địa chỉ: xóm Tân Xuân, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân H.T.N, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: thôn 4 Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

36. Bệnh nhân H.L.L, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: Khối Long Hạ , phường Long Sơn, TX Thái Hòa. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.M đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho.

37. N.V.P., nam, sinh, 1969. Địa chỉ: Hòa Hiếu, TX Thái Hòa. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

38. Bệnh nhân N.C.P, nam, sinh 1956. Địa chỉ: ịa chỉ xóm Văn Mỹ, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

39. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh, 1985. Địa chỉ: Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

40. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh,1979. Địa chỉ: Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

41. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh,1946. Địa chỉ: Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

42. Bệnh nhân L.V.V, nam, sinh, 1996. Địa chỉ: Đồng Văn, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà cộng đồng. Bệnh nhân không có triệu chứng.

43. Bệnh nhân L.T.P.C, nữ, sinh, 2014. Địa chỉ: Tiền Phong, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân cách ly tại nhà trong khu phong tỏa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

44. Bệnh nhân L.T.M, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: Xóm 8, Diễn Yên, Huyện Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, mất vị giác.

45. Bệnh nhân N.T.G, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 2, Diễn Trung, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân C.X.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt.

46. Bệnh nhân C.T.H, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 5, Diễn Trung, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân C.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại TYT Diễn Trung. Bệnh nhân có triệu chứng: sổ mũi nước, ho, đau họng.

47. Bệnh nhân H.C.K.H, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: Xóm 5, Diễn Trung, Diễn Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân C.T.H được công bố cùng lúc. Bệnh nhân được cách ly tại TYT Diễn Trung. Bệnh nhân không có triệu chứng

48. Bệnh nhân N.T.L.H, nam, sinh 2013. Địa chỉ: xóm 19, xã Nghi Phú, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.L.L.N được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt nhẹ, ngạt mũi.

49. Bệnh nhân Đ.T.C, nữ, sinh 1949. Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn, Diễn Châu. Bệnh nhân từ Hà Nội về ngày 02/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

50. Bệnh nhân N.V. D, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Xóm 3, Diễn Hải, Diễn Châu. Bệnh nhân từ Đồng Nai về ngày 10/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt.

51. Bệnh nhân N.Q.L , nam, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 7 xã Diễn Lâm, Diễn Châu. Bệnh nhân từ Bình Dương về ngày 1/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt, ngứa họng.

52. Bệnh nhân L.T.K, nữ, sinh, 1967. Địa chỉ: Tân Hồng, TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân từ Đồng Nai về ngày 05/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân có triệu chứng: mất vị giác, sổ mũi.

53. Bệnh nhân N.S.S, nam, sinh, 2002. Địa chỉ: xóm 2, Thanh Lương, Thanh Chương. Bệnh nhân từ Đồng Nai về ngày 09/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

54. Bệnh nhân H.M.B, nam, sinh 2016. Địa chỉ: xóm Lam Hồng, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 29/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

55. Bệnh nhân H.M.T, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: xóm Lam Hồng, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 29/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

56. Bệnh nhân P.T.M.T, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xóm Lam Hồng, Ngọc Sơn, Thanh Chương. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 29/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

57. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ Đồng Nai về ngày 05/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

58. Bệnh nhân L.Th.M, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ Đồng Nai về ngày 05/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

59. Bệnh nhân D.T.H, nữ, sinh 1973. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 05/12. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân không có triệu chứng.

60. Bệnh nhân D.X.T, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xã Hưng Hòa, TP Vinh. Bệnh nhân từ TP HCM về ngày 12/12. Bệnh nhân được cách ly tại TYT xã Hưng Hòa. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

Bài viết cùng chuyên mục