T4, 27/10/2021 7:43 sáng | 24H

Từ 18h00 ngày 26/10 đến 6h00 ngày 27/10, Nghệ An ghi nhận 21 ca dương tính mới với COVID-19 tại 6 địa phương. Trong đó có 4 ca cộng đồng tại TP Vinh, 4 ca trong vùng phong tỏa, 13 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân L.T.N.H, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: khối Trung Hòa, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Ngày 25/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, tối ngày 26/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1952. Địa chỉ: xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 19/10 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần 2 gửi CDC, sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.B.M, nam, sinh 2013. Địa chỉ: xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Bệnh nhân là cháu của Bệnh nhân L.T.T được công bố cùng lúc. Ngày 19/10 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần 2 gửi CDC, sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Bệnh nhân là cháu của Bệnh nhân L.T.T được công bố cùng lúc. Ngày 19/10 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần 2 gửi CDC, sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân V.T.H, nam, sinh 1978. Địa chỉ: xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 26/10 Bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC. Sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân H.T.L, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 26/10 Bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC. Sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân V.Đ.Q, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 26/10 Bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC. Sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân V.Đ.S, nam, sinh 2020. Địa chỉ: xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 26/10 Bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC. Sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân P.Đ.M, nam, sinh 2014. Địa chỉ: khối 1, phường Trung Đô, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.N.D đã được công bố trước đó. Ngày 23/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân Đ.V.Đ, nam, sinh 1965. Địa chỉ: xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1và của Bệnh nhân N.Đ.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi BV Ung Bướu, sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân H.T.T, nữ, sinh 1953. Địa chỉ: xã Tân Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là F1và là vợ của Bệnh nhân N.Đ.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi BV Ung Bướu, sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân T.T.L, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xóm 12, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến huyện Diễn Châu ngày 19/10. Bệnh nhân được cách ly tại trường mầm non và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 21/10 Bệnh nhân được về cách ly tại nhà. Ngày 25/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi CDC. Ngày 26/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân N.T.T.U, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xóm 12, xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân T.T.L được công bố cùng lúc. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến huyện Diễn Châu ngày 19/10. Bệnh nhân được cách ly tại trường mầm non và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 21/10 Bệnh nhân được về cách ly tại nhà. Ngày 25/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi CDC. Ngày 26/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân C.T.H, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Diễn Châu ngày 24/10. Bệnh nhân được cách ly tại nhà, ngày 25/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu, tối ngày 26/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân B.H.S, nam, sinh 1997. Địa chỉ xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về huyện Đô Lương ngày 23/10. Bệnh nhân được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả âm tính, sau đó Bệnh nhân được về cách ly tại nhà. Tối ngày 25/10 Bệnh nhân có ngạt mũi, mất vị giác nên được TYT Lưu Sơn lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC. Ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân T.T.N, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Xã Nam Sơn, huyện Đô Lương. Bệnh nhân đi từ tỉnh Đồng Nai về đến huyện Đô Lương ngày 26/10. Ngay sau khi về địa phương Bệnh nhân được cách ly tại TYT xã Nam Sơn và được lấy mẫu gộp làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC. Ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ tỉnh Đồng Nai về đến huyện Thanh Chương ngày 19/10. Bệnh nhân được cách ly tại trường THCS Hạnh Lâm. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kêt quả âm tính. Ngày 25/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi CDC. Sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân P.T.X, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân N.T.N được công bố cùng lúc. Bệnh nhân đi từ tỉnh Đồng Nai về đến huyện Thanh Chương ngày 19/10. Bệnh nhân được cách ly tại trường THCS Hạnh Lâm. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kêt quả âm tính. Ngày 25/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi CDC. sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân P.V.Q.C, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân N.T.N được công bố cùng lúc. Bệnh nhân đi từ tỉnh Đồng Nai về đến huyện Thanh Chương ngày 19/10. Bệnh nhân được cách ly tại trường THCS Hạnh Lâm. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kêt quả âm tính. Ngày 25/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi CDC. Sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân P.D.V, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xã Viên Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Yên Thành ngày 19/10. Bệnh nhân được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 25/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu. Sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân N.T.L.A, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xã Tây Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân đi từ tỉnh Đồng Nai về đến huyện Yên Thành ngày 12/10. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly xã Tây Thành và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 25/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 26/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu. Sáng ngày 27/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.331 Bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 742, Yên Thành: 233, Diễn Châu: 217, Quỳnh Lưu: 165, Cửa Lò: 161, Nghi Lộc: 107, Con Cuông: 103, Nam Đàn: 95, Kỳ Sơn: 75, Quế Phong: 69, Hưng Nguyên: 69, Đô Lương: 54, Tương Dương: 40, Tân Kỳ: 36, Anh Sơn: 34, Nghĩa Đàn: 34, Hoàng Mai: 28, Quỳ Hợp: 25, Thanh Chương: 27, Thái Hòa: 10, Quỳ Châu: 07.

Lũy tích số Bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.989 Bệnh nhân. Lũy tích số Bệnh nhân tử vong: 20 Bệnh nhân. Số Bệnh nhân hiện đang điều trị: 322 Bệnh nhân.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 23.894. Phát hiện 308 ca dương tính (305 ca nhiễm mới, 3 ca tái dương tính).

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

Bài viết cùng chuyên mục