T6, 11/05/2018 9:20 chiều | VinhPlus

Đây là thông tin được Sở NN&PTNT cho biết tại cuộc làm với đoàn giám sát HĐND tính sáng 11/5 trong chương trình giám sát về công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Hoàng Viết Đường – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Hiện tại tổ chức bộ máy của Sở NN&PTNT có 6 phòng, 7 chi cục và 26 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Trong đó, Sở đã giảm từ 7 xuống còn 4 Phó Giám đốc. “Năm 2018 sẽ có 1 Phó Giám đốc Sở nghỉ hưu và từ năm 2019 còn 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc theo đúng quy định” – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở NN&PTNT Trịnh Văn Thành cho biết.

Năm 2017, biên chế công chức của ngành là 568 người và biên chế viên chức của ngành là 934 người. Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Lập tổng số cán bộ, công chức, viên chức của ngành hiện có là 1.460/1.502 người được giao.

Hiện nay, 34 đơn vị đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế và Sở NN&PTNT đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về Đề án tinh giản biên chế của toàn ngành từ 2015 – 2021 gồm có 158 người.

Trong 3 năm qua, ngành đã thực hiện tinh giản được 34 biên chế công chức, 67 biên chế viên chức và chuyển sang đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên 21 biên chế, vừa tuyển dụng vào biên chế 19 hợp đồng thu hút.

Tại cuộc làm việc, các ý kiến tập trung vào việc tổ chức thảo luận, làm rõ về tổ chức bộ máy của Sở NN&PTNT, hợp đồng lao động.

36-1526024739

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Lập phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Lập cho biết, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trước mắt đơn vị này đang tính toán để sáp nhập các trạm chăn nuôi và thú ý, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND cấp huyện quản lý và kiện toàn các Ban Quản lý rừng phòng hộ. Sau đó, Sở cũng tính toán để sáp nhập một số đơn vị trực thuộc ở cấp tỉnh.

Nhiều ý kiến thành viên đoàn giám sát quan tâm đến việc sáp nhập và chuyển giao các trạm: chăn nuôi và thú ý; trồng trọt và bảo vệ thực vật; khuyến nông về cho cấp huyện quản lý; cũng như việc giải quyết chính sách cho người lao động sau chuyển giao.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lập cho biết thêm: Tinh thần chung là các địa phương cấp huyện chủ động làm đề án sáp nhập và thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, còn Sở NN&PTNT phối hợp.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả, Sở NN&PTNT đang xây dựng đề án tổng thể nhằm đề ra như: tên gọi, chức năng, nhiệm vụ; hiện trạng số lượng lao động, trong đó có số biên chế, hợp đồng… Sau đó tỉnh phê duyệt để cấp huyện thực hiện. Còn việc tổ chức chi tiết như phân công nhiệm vụ ở trung tâm dịch vụ sẽ do cấp huyện thực hiện.

Tại cuộc làm việc, nội dung mà các thành viên đoàn giám sát hết sức băn khoăn và đề nghị phía Sở NN&PTNT làm rõ nguyên nhân số hợp đồng lao động tự trang trải của các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT còn khoảng 700 người, cũng như việc hàng chục hợp đồng thu hút chưa được tuyển dụng vào biên chế.

37-1526024764

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đề nghị Sở NN&PTNT quan tâm để xây dựng và thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm; đặc biệt là cần rà soát, báo cáo rõ cho HĐND tỉnh tình hình quản lý nhân viên hợp đồng để đoàn giám sát HĐND tỉnh cũng Sở tháo gỡ các khó khăn.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp; đồng thời chỉ rõ Sở NN&PTNT cần phải quan tâm chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho các đơn vị trực thuộc gắn với sắp xếp, bố trí, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

Một vấn đề mà Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đặc biệt lưu ý là Sở phải rà soát, chấn chỉnh, sắp xếp một cách toàn diện và đồng bộ đối với hợp đồng lao động, hợp đồng thuộc diện thu hút; nhất là các đối tượng diện hợp đồng lao động thuộc các đơn vị chuẩn bị sáp nhập và chuyển giao.

Theo: Thành Duy (Báo Nghệ An)

Bài viết cùng chuyên mục