T2, 09/10/2023 10:28 sáng | Duy An

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ra QĐ thành lập Tổ công tác liên ngành để rà soát toàn diện hồ sơ, thủ tục của Dự án Bảo Sơn Lê Lợi. Đây là dự án đến nay chưa có chủ trương đầu tư, chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu nhưng chung cư đã có hơn 450 hộ dân vào ở.

Rà soát toàn diện hồ sơ, thủ tục của dự án

Theo nguồn tin riêng của Môi trường và Đô thị Việt Nam, vào ngày 29/09/2023, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 334/QĐ-TTR về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để rà soát toàn diện hồ sơ, thủ tục của dự án: “Toà nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh” do Công ty CP Tập đoàn đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 334/QĐ-TTR về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để rà soát toàn diện hồ sơ, thủ tục của dự án Bảo Sơn Lê Lợi.

rước đó, ngày 14/9/2023, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An có Thông báo số 516/TB-BCS của về việc thành lập tổ công tác liên ngành. Ngoài ra, sau khi thống nhất với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ 4… Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định thành lập Tổ liên ngành.

Tại Điều 1 của Quyết định 334 ghi rõ: Thành lập Tổ công tác liên ngành để tham mưu xử lý nội dung của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh giao gồm:

Ông Trần Ngọc Hải – Trưởng phòng Nghiệp vụ 4, Thanh tra tỉnh – Tổ trưởng. Ông Nguyễn Việt Đức, Phó trưởng phòng Quy hoạch – Kiến trúc Sở Xây dựng – Thành viên. Bà Hoàng Thị Hà, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp – Thành viên. Bà Phạm Thị Mận, chuyên viên phòng Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên. Bà Lê Thị Hiền, chuyên viên phòng Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường- Thành viên…

Tại Điều 2, của Quyết định 334 nêu: Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát toàn diện hồ sơ, thủ tục của dự án “Toà nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh” từ khi bắt đầu triển khai. Báo cáo kết quả với Thanh tra tỉnh để tham mưu UBND tỉnh Nghệ An xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiến hành xem xét, tham mưu xử lý trước ngày 31/10/2023.

Đây là dự án đặc biệt “lạ lùng” khi đến nay chưa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu nhưng đã có hơn 450 hộ dân vào ở (?!).

Tổ công tác thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

Chung cư chưa được Bộ Xây dựng nghiệm thu nhưng có hơn 450 hộ dân vào ở

Trước đó, vào ngày 03/07/2023, Môi trường và Đô thị VN đã có bài viết: “Nghệ An: Hơn 450 căn hộ vào ở nhưng Dự án chưa có quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư ?!”. Theo đó, khu đất “vàng” hơn 4.000m2 nằm tại số 72 Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh trước đây do Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An quản lý, sử dụng. Năm 2006, Công ty này được Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE761073 với diện tích 4.342,2m2.

Ngày 19/11/2015, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn (gọi tắt là Tập đoàn Bảo Sơn, có địa chỉ tại phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội) đã có tờ trình số 83/2015/CV-TĐBS trình Bí thư Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Nghệ An xin phép đầu tư khu dịch vụ thương mại và chung cư nhà ở tại số 72 Lê Lợi.

Tại văn bản số 8601/UBND-XD ký ngày 24/11/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công văn số 116/CV-TV. Ý kiến của Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc xét đề xuất của Chủ đầu tư; xem xét cho Chủ đầu tư tại Tờ trình 83/2015/CV-TĐBS ký ngày 19/05/2015 xin đầu tư dự án tại 72 Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An.

Hành vi bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành nghiệm thu theo điểm d khoản 4 Điều 58 Nghị định 16 năm 2022 chủ đầu tư có thể bị xử phạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng.

Ngày 27/11/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 2447/SKHĐT-KTDN gửi công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn yêu cầu cung cấp hồ sơ thực hiện dự án 72 Lê Lợi.

Tiếp đó, ngày 30/11/2015 Tập đoàn Bảo Sơn đã ký Hợp đồng mua bán tài sản trên đất cùng giá trị quyền sử dụng đất thuê tại vị trí 72 Lê Lợi, TP Vinh của Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An. Hợp đồng đã được Hội đồng quản trị của hai công ty phê duyệt.

Ngày 20/01/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận việc mua bán diện tích 4.342,2m2 đất tại 72 Lê Lợi để thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ và chung cư.

Gần 3 tháng sau, ngày 19/04/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 288/QĐ-ĐC thu hồi 4.342,2m2 đất của Công ty CP Muối và Thương mại Nghệ An giao cho Tập đoàn Bảo Sơn.

Cùng ngày 19/04/2016, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 289/QĐ-UBND- ĐC cho phép Tập đoàn Bảo Sơn thuê lại 4.342,2m2 đất tại 72 Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh với thời hạn đến năm 2046.

Một ngày sau, tức ngày 20/04/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1720/QĐ-UBND-XD phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại dự án 72 Lê Lợi. Theo đó, Dự án gồm các hạng mục chính như: Khối toà nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, cao 31 tầng nổi, 01 tầng hầm và 01 tầng bán hầm, diện tích xây dựng 1.940,0m2; Nhà ở thấp tầng (liền kề) cao 4 tầng và 1 tum, tổng số 13 lô, diện tích đất xây dựng 1.101,1m2. Mật độ xây dựng toàn khu lên tới 70,38%.

Ngày 01/07/2016, Tập đoàn Bảo Sơn đã ký Hợp đồng thuê đất số 92/HĐ-TĐ với UBND tỉnh Nghệ An do ông Võ Duy Việt- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký.

Hơn 2 tháng sau, ngày 21/09/2016, tại Quyết định số 738/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An cho phép Tập đoàn Bảo Sơn chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất tại dự án 72 Lê Lợi.

Tiếp đó, ngày 29/09/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tập đoàn Bảo Sơn.

Cư dân Bảo Sơn Lê Lợi bức xúc căng băng rôn, biểu tình yêu cầu chủ đầu tư “Trả sổ đỏ cho dân, trả lối đi cho dân. Sữa chữa các thang máy hư hỏng, công khai các dự toán đã sử dụng”.

Vào năm 2018, sau khi cơ bản hoàn thiện công tác đầu tư xây dựng công trình, Tập đoàn Bảo Sơn đã đề nghị Cục giám định chất lượng công trình (Bộ Xây dựng) tiến hành nghiệm thu công trình thì Cục phát hiện hồ sơ pháp lý của dự án thiếu Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư. Do đó, Cục giám định đề nghị Chủ đầu tư xin phép UBND tỉnh Nghệ An cấp bổ sung Quyết định phê duyệt CTĐT hoặc thay thế bằng văn bản xác nhận đầu tư dự án.

Ngày 29/09/2018, Tập đoàn Bảo Sơn đã có văn bản số 386/2018/CV-TĐBS gửi UBND tỉnh Nghệ An xin đề nghị xem xét cấp bổ sung Quyết định chấp thuận CTĐT Dự án Toà nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở tại 72 Lê Lợi.

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản số 7739/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An về Quyết định chủ trương đầu tư tại Dự án 72 Lê Lợi.

Tuy nhiên, ngày 11/12/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 4019/SKHĐT-DN gửi UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Bảo Sơn trả lời: “Dự án 72 Lê lợi đã được triển khai xây dựng trên thực địa; do đó không có căn cứ, cơ sở để tham mưu giải quyết”.

Sau khi bị từ chối, Tập đoàn Bảo Sơn tiếp tục gửi công văn lên các cơ quan chức năng để được giải quyết nhưng không được chấp thuận. Trong khi đó hàng trăm khách hàng mua nhà tại dự án này liên tục biểu tình, căng băng rôn phản ánh chủ đầu tư không cấp bìa cho họ dù đã vào ở nhiều năm.

Mới đây nhất, vào ngày 06/05/2023, Tập đoàn Bảo Sơn tiếp tục có CV số 31/2023/CV-TĐBS gửi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Sở Kế hoạch và Đầu tư “xin xác nhận CTĐT Dự án Toà nhà thương mại, căn hộ, nhà ở tại 72 Lê Lợi”.

Tại CV này, Tập đoàn Bảo Sơn trình bày: “Ngày 09/01/2023, Chủ đầu tư có báo cáo số 02/2023/BC-TĐBS gửi Bộ Xây dựng giải trình về việc đã khắc phục xong những tồn tại, nhưng về thủ tục hành chính thì vẫn còn thiếu Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư. Do đó, Cục giám định hiện đang lúng túng phương án xử lý và chưa thể nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng”.

Sau khi nhận được CV số 31 của Tập đoàn Bảo Sơn, ngày 12/05/2023, PCT UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã có ý kiến: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND TP Vinh và các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên đến ngày 29/9/2023, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 334 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để rà soát toàn diện hồ sơ, thủ tục của dự án: “Toà nhà dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở tại số 72 đường Lê Lợi, phường Hưng Bình, TP Vinh” do Công ty CP Tập đoàn đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin tới bạn đọc ./.

Thục Anh – Vinh Quang (Nguồn: MTĐT)

Bài viết cùng chuyên mục