CN, 01/07/2018 9:19 chiều | Vi Văn Tới

UBND tỉnh Bắc Giang vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Sở TNMT, UBND thành phố Bắc Giang xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh cấp chồng lấn diện tích 2 dự án trên cùng một thửa đất tại TP Bắc Giang dẫn đến khiếu kiện.

Liên quan đến việc thực hiện một số nội dung để triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang mới đây đã ban hành công văn số 1648/UBND-ĐT gửi các sở Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên môi trường; UBND thành phố Bắc Giang; Liên danh công ty cổ phần tập đoàn Bách Việt và Công ty CP đầu tư xây dựng Lilama; Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Khanh Hưng.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang tại báo cáo số 204/BC-SKHĐT ngày 19/2/2018 về việc đề xuất giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Khanh Hưng và ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 106/TB-UBND ngày 23/4/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà có ý kiến như sau:

Hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh đang xem xét, giải quyết việc tranh chấp tại một phần đất thuộc dự án ĐTXD “Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden” (địa điểm thực hiện tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc giang) giữa Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Khanh Hưng và Công ty Liên danh cổ phần tập đoàn Bách Việt và Công ty CP đầu tư xây dựng Lilama, vậy để việc giải quyết đảm bảo các quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực, đề nghị Liên danh Công ty CP Bách Việt và Cty CP đầu tư xây dựng Lilama tạm dừng thực hiện dự án tại khu vực đang có tranh chấp cho đến khi giải quyết xong vụ việc.


Dự án khu đô thị Bách Việt Lake Garden dính sai phạm nghiêm trọng theo kết luận của Bộ TN&MT.

Dự án khu đô thị Bách Việt Lake Garden “dính” sai phạm nghiêm trọng theo kết luận của Bộ TN&MT.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong Thông báo kết luận số 106/TB-UBND ngày 23/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và đầu tư, sở Xây dựng, Sở TNMT, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh cấp chồng lấn diện tích của 02 dự án “Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden” và “Dự án Trung tâm dịch vụ vui chơi giải trí văn hóa thể thao xã Dĩnh Kế”, kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan trước ngày 15/6/2018.


Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu tạm dừng tạm dừng thực hiện dự án tại khu vực đang có tranh chấp cho đến khi giải quyết xong vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu tạm dừng tạm dừng thực hiện dự án tại khu vực đang có tranh chấp cho đến khi giải quyết xong vụ việc.

Được biết, dự án “Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden” cũng vừa được Bộ TN&MT chỉ ra sai phạm nghiêm trọng trong kết luận thanh tra do Thứ trưởng Trương Thị Phương Hoa ký.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc!

Theo: Anh Thế – Ngọc Hân (Dân trí)

Bài viết cùng chuyên mục