T5, 21/10/2021 7:31 chiều | 24H

Từ 6h00 đến 18h00 ngày 21/10, Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính mới với COVID-19 tại 8 địa phương. Trong đó, có 3 ca cộng đồng tại huyện Nghi Lộc, 29 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.T.C, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xóm 1, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. Sáng ngày 21/10 Bệnh nhân có triệu chứng ho, mệt mỏi đến TYT được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ Dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, chiều ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân P.T.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xóm 1, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là vợ của Bệnh nhân N.T.C được công bố cùng lúc. Ngay sau khi có kết quả test nhanh dương tính của Bệnh nhân N.T. C, Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ Dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, chiều ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.T. B, nam, sinh 1966. Địa chỉ: xóm 1, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là bố đẻ của Bệnh nhân N.T.C được công bố cùng lúc. Ngay sau khi có kết quả test nhanh dương tính của Bệnh nhân N.T.C, Bệnh nhân được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ Dương tính. Ngay sau đó, Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC, chiều ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh 1947. Địa chỉ: phường Quán Bàu, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.P.T đã được công bố trước đó. Ngày 16/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp làm xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 21/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu đơn xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân Đ.T.G, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: phường Bến Thủy, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân C.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 18/10 Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 21/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân T.Đ.N. K, nam, sinh 2019. Địa chỉ: khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 và là cháu của Bệnh nhân T.Đ.M được công bố trước đó. Ngày 19/10 Bệnh nhân được cách ly tại KS Thượng Hải và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi BVĐK Tỉnh, ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: xóm 3, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 20/10 Bệnh nhân được cách ly tại nhà riêng và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân M.T. D, nữ, sinh 1966. Địa chỉ: xóm 3, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 20/10 Bệnh nhân được cách ly tại Trường mầm non xã Nghi Trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân V.T.H.Y, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 3, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 20/10 Bệnh nhân được cách ly tại Trường mầm non xã Nghi Trung và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân N.T.N.H, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Nghi Lộc ngày 17/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại nhà riêng và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 20/10/2021 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh, ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân L.T. B, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xã Nga My, huyện Tương Dương. Bệnh nhân từ tỉnh Bà rịa – Vũng tàu về huyện Con Cuông ngày 7/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân M.V.T, nam, sinh 2003. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về huyện Con Cuông ngày 8/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân V.V.H, nam, sinh 1971. Địa chỉ: xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh TP HCM về huyện Con Cuông ngày 7/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân M.V.L, nam, sinh 2002. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về huyện Con Cuông ngày 8/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân L.T.M, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông ngày 9/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân K.T.M.H, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xã Cam Lâm, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông ngày 7/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân V.T.H, nam, sinh 1981. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông ngày 7/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân L.V.L, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Cam Lâm, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông ngày 7/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông ngày 7/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: xã Chi Khê, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông ngày 7/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân L.V.X, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông ngày 7/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân L.V.Q, nam, sinh 2009. Địa chỉ: xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Con Cuông ngày 7/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân L.V.B, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xã Đôn Phục, huyện Con Cuông. Bệnh nhân từ tỉnh Đồng Nai về huyện Con Cuông ngày 7/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 gửi BVĐK TP Vinh, sáng ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xã Tây Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ tỉnh Đông Nai về huyện Yên Thành ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại xã Tây Thành và lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 2002. Địa chỉ: xã Tây Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ tỉnh Bình Dương về huyện Yên Thành ngày 5/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tại xã Tây Thành và lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân Đ.B.H, nam, sinh 1984. Địa chỉ: thôn 5, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Anh Sơn ngày 18/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung tại khu cách ly xã Phúc Sơn. Ngày 19/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân T.V.D, nam, sinh 1984. Địa chỉ: thôn 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ tỉnh Bình Dương về đến huyện Anh Sơn ngày 18/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung tại khu cách ly xã Hoa Sơn. Ngày 19/10 Bệnh nhân được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 20/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến huyện Quỳnh Lưu ngày 20/10. Ngay sau khi về địa phương, Bệnh nhân được cách ly tập trung tại nhà nghỉ Xuân Quỳnh và được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 21/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến huyện Quỳnh Lưu ngày 20/10. Ngay sau khi về địa phương Bệnh nhân được cách ly tập trung tại nhà nghỉ Xuân Quỳnh và được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 21/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân H.T.L, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ TP HCM về đến huyện Quỳnh Lưu ngày 20/10. Ngay sau khi về địa phương Bệnh nhân được cách ly tập trung tại nhà nghỉ Xuân Quỳnh và được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 21/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 21/10 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân P.T. H, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Diễn Châu ngày 19/10. Bệnh nhân được cách ly tại nhà và lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 21/10 Bệnh nhân được lấy lại mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân N.T.N.T, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Diễn Châu ngày 16/10. Bệnh nhân được cách ly tại trường mầm non Diễn Trung và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 21/10 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.167 Bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 697, Yên Thành: 222, Diễn Châu: 212, Quỳnh Lưu: 162, Cửa Lò: 156, Nghi Lộc: 102, Nam Đàn: 95, Kỳ Sơn: 71, Quế Phong: 69, Hưng Nguyên: 67, Con Cuông: 57, Đô Lương: 49, Tương Dương: 38, Tân Kỳ: 32, Nghĩa Đàn: 30, Anh Sơn: 29, Hoàng Mai: 28, Quỳ Hợp: 22, Thanh Chương: 19, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 04.

Lũy tích số Bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.905 Bệnh nhân. Lũy tích số Bệnh nhân tử vong: 19 Bệnh nhân. Số Bệnh nhân hiện đang điều trị: 243 Bệnh nhân.

Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 20.324. Phát hiện 204 ca dương tính (201 ca nhiễm mới, 3 ca tái dương tính).

Theo CDC Nghệ An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

Bài viết cùng chuyên mục