T3, 29/05/2018 8:53 chiều | Vi Văn Tới

Ngày 22/5/2018, Chủ tịch UBND Tp. Vinh ban hành kết luận nội dung tố cáo liên quan đến việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp mở rộng Hồ Cửa Nam tại phường Đông Vĩnh, Tp Vinh (Nghệ An). Tại bản kết luận này đã chỉ rõ tố cáo của công dân là tố cáo đúng.

image1_1_jplm

Nội dung tố cáo thể hiện việc lập khống hồ sơ, xác nhận giao khoán đất cho 11 hộ dân không đúng thực tế sử dụng đất dẫn đến việc bồi thường, hỗ trợ về đất sản xuất nông nghiệp cho 11 hộ xã viên và HTX Hưng Vĩnh làm thất thoát 3.503.196.900 đồng.

Một số nội dung vụ việc: Tại thời điểm đo đạc, người dẫn đạc là đội trưởng đội sản xuất và chủ sử dụng đất không xác định được đất giao khoán ổn định cho xã viên theo Nghị định 64/CP.

Các diện tích bị thu hồi cho dự án nâng cấp, mở rộng Hồ Cửa Nam không được quy chủ đến từng thửa đất từ năm 2001.

Sổ giao khoán thời kỳ 2003 -2005 của các hộ dân đều bị tẩy xoá, sửa chữa, chèn thêm  để làm căn cứ xác định đất giao khoán cho 11 hộ dân.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai năm 2013 thì  11 dân đã được bồi thường, hỗ trợ không cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ chứng minh việc các hộ được giao khoán và sử dụng ổn định, liền tục các thửa đất nêu trên đến thời điểm thu hổi đất. Các hộ dân cũng không chứng mình được việc các hộ tự khai hoang, đăng ký sử dụng và sử dụng ổn định liên tục đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

Các thửa đất thực chất là do UBND phường Đông Vĩnh quản lý nhưng Hội đồng GPMB Tp. Vinh đã thực hiện đền bù 3.503.196.900 đồng.

Cho đến nay hai hộ dân đã nộp 100 triệu đồng cho HTX Hưng Vĩnh do được đền bù sai.  UBND Tp Vinh yêu cầu các bên liên quan tham mưu huỷ bỏ Quyết định bồi thường hỗ trơ khi thu hồi đất, tiếp tục thu hồi số tiền thất thoát còn lại.

Được biết  tại phường Cửa Nam, Tp Vinh khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất Dự án nâng cấp mở rộng Hồ Cửa Nam bồi thường sai gần 3 tỷ đồng. Tổng hợp 2 vụ bồi thường sai hơn 6 tỷ đồng ngân sách.

Dư luận cho rằng UBND Tp Vinh chưa thực hiện đúng các quy đinh của Luật Thanh tra và Điều 143 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 khi không chuyển hồ sơ sai phạm đến cơ quan điều tra.

Theo: Quang Trung (baophapluat.vn)

Bài viết cùng chuyên mục