T2, 25/09/2023 9:26 chiều | Duy An

Ngày 20/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2976/QĐ-UBND phê duyệt điểm đấu nối đường nhánh vào các quốc lộ: QL.16, QL.7B, QL.1 và QL.7.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định phê duyệt điểm đấu nối dự án xây dựng đường và cầu vượt lũ xã Châu Kim, huyện Quế Phong vào Quốc lộ 16 tại Km259+340 (P); Điểm đấu nối dự án Khu kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp vào QL.7B tại Km3+300(T), QL.7B theo hướng sử dụng chung điểm đấu nối với Khu thương mại dịch vụ tổng hợp Trọng Nhân.

Bên cạnh đó, bổ sung điểm đấu nối cửa hàng xăng dầu DKC Lạng Khê, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông vào Quốc lộ 7, tỉnh Nghệ An tại Km113+920 (P); bổ sung điểm đấu nối dự án cửa hàng xăng dầu DKC Lĩnh Sơn vào Quốc lộ 7 theo hướng sử dụng chung điểm đấu nối tại Km43+860 (T+P), QL7; bổ sung điểm đấu nối dự án cửa hàng xăng dầu Lâm Đức 555 vào Quốc lộ 1 theo hướng sử dụng chung điểm đấu nối tại Km445+470 (P), QL1.

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ sử dụng nút giao về trình tự, thủ tục đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đảm bảo theo quy định; tổng hợp danh mục vào các điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

UBND huyện Quế Phong, Công ty CP xây dựng và dịch vụ thương mại Quý Trọng (chủ đầu tư dự án Khu kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp), Công ty TNHH thương mại Phủ Quỳ (chủ đầu tư cửa hàng xăng dầu DKC Lạng Khê), Công ty CP thương mại quốc tế BMC (chủ đầu tư cửa hàng xăng dầu DKC Lĩnh Sơn), Công ty TNHH Lưu Nga (chủ đầu tư cửa hàng xăng dầu Lâm Đức 555) làm chủ đầu tư, chủ sử dụng nút giao căn cứ hồ sơ quy hoạch và các hồ sơ pháp lý liên quan đối với các điểm đấu nối trên để giải phóng mặt bằng đủ diện tích để thiết kế nút giao, lập phương án tổ chức giao thông, trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định và tổ chức triển khai xây dựng theo đúng thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành. Đồng thời, các đơn vị phải tổ chức quản lý, bảo trì thường xuyên nút giao và chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn giao thông tại nút giao này.

UBND huyện Quế Phong, các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu nối đường nhánh vào quốc lộ phối hợp với Sở Giao thông vận tải để triển khai thực hiện các thủ tục đấu nối theo quy định.

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

Bài viết cùng chuyên mục