T5, 14/07/2022 3:23 chiều | 24H

Hơn 1.700 giáo viên mầm non hợp đồng trong biên chế tại các trường công lập ở Nghệ An sẽ có nguồn ngân sách trả lương ổn định.

Toàn cảnh phiên làm việc sáng 14.7 tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: MK

Sáng 14.7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tại kỳ họp thứ 7 đã  nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 06 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ.

Theo Nghị quyết, đối tượng áp dụng là các giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2016 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ, tính tại thời điểm tháng 1/2022 đang giảng dạy ở các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà chưa được tuyển dụng vào viên chức; Các trường mầm non công lập do tỉnh Nghệ An quản lý.

Nghị quyết nhằm tạo căn cứ pháp lý để các cơ sở giáo dục được bố trí nguồn kinh phí và có cơ sở để thực hiện việc chi trả tiền lương cho giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2018 và Thông tư liên tịch số 09/2013, tính tại thời điểm tháng 1/2022 đang giảng dạy ở các trường mầm non công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý nhưng chưa được tuyển dụng vào viên chức.

UBND các huyện có nguồn kinh phí hỗ trợ để phân bổ cho các cơ sở giáo dục mầm non chi trả tiền lương cho đối tượng giáo viên mầm non hợp đồng lao động nêu trên.

Theo Nghị quyết, hỗ trợ một lần với mức kinh phí tối đa 100 triệu đồng/người cho đối tượng giáo viên mầm non; Hỗ trợ 100% kinh phí để chi trả các chế độ, chính sách (như viên chức) cho đối tượng giáo viên mầm non kể từ ngày 1.9.2022 đến ngày 31.12.2025.

Nguồn kinh phí thực hiện nguồn ngân sách tỉnh (nguồn chi sự nghiệp giáo dục hàng năm). Dự kiến, trong năm 2022 là 127,297 tỉ đồng, năm 2023 là 94,267 tỉ đồng, những năm tiếp nhu cầu kinh phí giảm dần (do được tuyển dụng vào viên chức); kết thúc việc hỗ trợ đến hết năm 2025.

Như Lao Động đã thông tin, tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 105/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non có nội dung: “Riêng chính sách đối với giáo viên mầm non quy định tại khoản 1, Điều 7, 8 của Nghị định số 06/2016 ngày 5.1.2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non được thực hiện đến hết năm 2021”.

Do đó, từ đầu năm 2022, tỉnh Nghệ An có 1.777 giáo viên mầm non hợp đồng không được tiếp tục hưởng lương theo quy định tại Nghị định số 06/2018, dẫn đến khó khăn, bức xúc cho đội ngũ này. Nhiều huyện đã phải chi tạm ứng từ nguồn ngân sách để chi trả, tuy nhiên thực hiện chậm so với điều kiện bình thường.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động

Bài viết cùng chuyên mục