T6, 24/03/2023 3:32 chiều | 24H

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ra Thông báo số 367/TB-BGDĐT về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 để chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với 3 khối lớp này từ năm học 2024-2025.

Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục lớp 5, lớp 9 và lớp 12 biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông trước ngày 24/3/2023.

Bản đăng ký gửi về địa chỉ: Vụ Giáo dục Tiểu học (đối với sách giáo khoa cấp tiểu học), Vụ Giáo dục Trung học (đối với sách giáo khoa cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông), Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội (nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm).

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa bao gồm: số lượng bản mẫu sách giáo khoa, thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa; mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; quá trình, kết quả thực nghiệm…

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa cũng cần có nội dung tiếp thu các ý kiến, nhận xét, đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của các nhà khoa học, nhà giáo dục, giáo viên; bản phân phối chương trình…

Trong đó, số lượng bản mẫu sách giáo khoa; thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định; quá trình, kết quả thực nghiệm; việc tiếp thu các ý kiến nhận xét, đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của các nhà khoa học, nhà giáo dục, giáo viên; bản phân phối chương trình; các thông tin liên quan khác nếu có (sau đây viết tắt là bộ) đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa như sau:

Đối với lớp 5: Tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học: Toán, Tiếng Việt, Lịch sử và Địa lí: 20 bộ; các môn học, hoạt động giáo dục còn lại: 15 bộ.

Đối với lớp 9: Tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh: 20 bộ; Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí: 25 bộ; các môn học, hoạt động giáo dục còn lại: 15 bộ.

Đối với lớp 12: Tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, học động giáo dục: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ, Tin học: 20 bộ; các môn học còn lại: 15 bộ.

Mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa được phân chia theo từng mốc thời gian. Trong đó, đối với lớp 5 là từ ngày 15 đến ngày 30/6; đối với lớp 9 từ ngày 15 đến hết ngày 20/6; đối với lớp 12 từ ngày 20 đến hết ngày 26/6.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tác giả:  Phương Thảo – TH
Nguồn tin: nguonluc.com.vn
Bài viết cùng chuyên mục