T6, 17/06/2022 8:19 sáng | 24H

SGK sẽ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá. Trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan có biện pháp hạ giá SGK phù hợp.

Trong Chương trình Kỳ họp thứ 3, chiều 16/6, với 95,58% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, Nghị quyết Quốc hội nêu rõ cần kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản SGK, bổ sung SGK vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá.

Trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành SGK phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá SGK đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường.
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường.

Giải thích rõ hơn về những nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết theo quy định của Luật Giá, SGK không phải là mặt hàng Nhà nước định giá. Tuy nhiên, mục tiêu điều tiết về giá SGK theo quy định hiện hành không thực sự hiệu quả, đòi hỏi có giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu về an sinh xã hội và công bằng giữa các nhà xuất bản.

Bên cạnh đó, Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV cũng nêu rõ thời gian tới cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học, triển khai có hiệu quả, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt môn học Lịch sử, nghiên cứu tiếp thu ý kiến cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội về môn học Lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông.

Theo Zing

Bài viết cùng chuyên mục