T7, 13/01/2018 9:41 sáng | VinhPlus

 Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có thông báo về tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố kể từ ngày 1/1/2018.

Theo đó, quy định cụ thể đối tượng được ưu tiên đăng ký thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố gồm:

Hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo theo chuẩn của thành phố; Hộ có người có công với cách mạng;

Hộ là cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị – xã hội từ cấp TP đến cấp xã (phường), hộ Viên chức đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, hưởng lương từ ngân sách TP;

Hộ nghèo, hộ công chức, viên chức… được ưu tiên thuê nhà ở xã hội của Đà Nẵng (ảnh minh họa)

Hộ là người lao động, thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội từ cấp TP đến cấp quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, hưởng lương từ ngân sách TP;

Đối tượng thuộc diện thu hút của thành phố (không áp dụng đối tượng vận dụng thu hút của TP).

Thông báo của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng nêu rõ các đối tượng hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng phải có đăng ký hộ khẩu và thường trú liên tục tại TP đủ 7 năm trở lên. Đối với hộ công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách thành phố thì phải có thời gian công tác liên tục đủ 7 năm trở lên (tính đến thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ) và đã lập gia đình.

Những người đăng ký thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng phải bức xúc về chỗ ở, hiện đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có đông nhân khẩu dưới 10m2 sàn/người (trường hợp có nhà ở nhưng đã bán thì chỉ xem xét khi đủ thời gian 5 năm kể từ khi bán nhà)

Tâm An (Dân Trí)

Bài viết cùng chuyên mục