T6, 26/08/2022 8:21 chiều | 24H

Các tổ chức sử dụng đất đang còn vi phạm pháp luật về đất đai sẽ bị “điểm danh”, công khai rộng rãi lên Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Nghệ An và cấp ngành Trung ương.

Công khai rộng rãi dự án “treo, chậm tiến độ

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 6362/UBND-CN về việc triển khai phần mềm giám sát, theo dõi quản lý tiến độ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT phối hợp với Viễn thông Nghệ An hướng dẫn, tổ chức tập huấn cho các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan sử dụng phần mềm và cập nhật thông tin, dữ liệu của dự án đầu tư tại địa chỉ truy cập http:qldadt.nghean.gov.vn hoàn thành trước ngày 5/9/2022.

Để triển khai, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở KH&ĐT thực hiện cập nhật thông tin, dữ liệu dự án đầu tư thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công, gồm: Thông tin về dự án đầu tư, nhà đầu tư đối với dự án đầu tư (ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư/chấp thuận nhà đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Văn bản thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án, hình thức bảo đảm thực hiện dự án, số tiền ký quỹ, thời điểm ký quỹ. Cập nhật tiến độ của dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt/điều chỉnh qua các lần kiểm tra dự án do Sở KH&ĐT chủ trì…Khu đất hơn 41 ha của Dự án Đại học Công nghệ Vạn Xuân ở TX. Cửa Lò sẽ bị thu hồi do chậm tiến độ.

Khu đất hơn 41 ha của Dự án Đại học Công nghệ Vạn Xuân ở TX. Cửa Lò sẽ bị thu hồi do chậm tiến độ kéo dài

Giao Sở TN&MT cập nhật đầy đủ các nội dung về thông tin, dữ liệu của dự án đầu tư và nhà đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản; Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, Giấy phép môi trường; Quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Biên bản giao đất trên thực địa; Hợp đồng thuê đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Viễn thông Nghệ An thực hiện tích hợp, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các Hệ thống khác thông qua nền tảng chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh; phối hợp với Sở KH&ĐT căn cứ kết quả cập nhật số liệu trên phần mềm của các đơn vị để đưa vào đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị.

UBND tỉnh này giao các Sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ theo tháng/quý/năm hoặc đột xuất gửi UBND tỉnh tình hình triển khai, sử dụng phần mềm của cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan liên quan hoàn thành việc cập nhật các nội dung nêu trên lên phần mềm trước ngày 5/10/2022.

5 năm, 120 chủ đầu tư nợ gần 700 tỷ đồng

Theo thông tin của HĐND tỉnh Nghệ An, từ năm 2016 đến năm 2021, các đoàn liên ngành của tỉnh Nghệ An đã tiến hành 489 lượt kiểm tra đối với 391 dự án (tăng gấp 2,6 lần so với giai đoạn 2011 – 2015).

Trong số 391 dự án kiểm tra, UBND tỉnh Nghệ An đã chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất, chấm dứt hiệu lực các văn bản pháp lý có liên quan đối với 92 dự án; cho gia hạn tiến độ 179 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ đối với 30 dự án; xử lý khác đối với 90 dự án.

Ngoài ra có 13 dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; 120 chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với tổng gần 700 tỷ đồng.

Được biết, trong số đó, có nhiều dự án không triển khai, triển khai chậm tiến độ, sau khi được rà soát, kiểm tra và gia hạn tiến độ nhưng khi hết thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai, triển khai không đúng tiến độ mới, tiếp tục chậm tiến độ. Việc xử lý các dự án sau khi chấm dứt hoạt động còn chậm và chưa thu hút được dự án đầu tư thay thế.

Một góc của Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An ở TP.Vinh chậm trễ nhiều năm không triển khai thực hiện gây bức xúc kéo dài trong dư luận địa phương

Trước đó, tại Báo cáo giám sát số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 6/7/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Nghệ An về kết quả giám sát chuyên đề các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ và các dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn, Đoàn có có ý kiến đối với Sở TN&MT về “công khai các dự án đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật đất đai”.

Tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án “treo”, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các kiến nghị đã nêu tại báo cáo 156. Trong đó, có giải pháp “không chấp thuận đầu tư dự án mới cho những chủ đầu tư vi phạm quy định của pháp luật về đất đai”.

Cũng tại điểm a khoản 3 Điều 15 Quy chế Phối hợp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 quy định: “Danh mục các dự án bị chấm dứt hoạt động, thu hồi đất, chậm tiến độ sử dụng đất được đăng tải công khai trên Cổng TTĐT của tỉnh và TTĐT của các sở, ngành và địa phương”.

Tác giả: CAO SƠN

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn

Bài viết cùng chuyên mục