T6, 29/04/2022 3:55 chiều | Duy An

Trong quá trình triển khai bán bảo hiểm trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Do sơ suất trong lúc tác nghiệp các đại lý, cộng tác viên, nhân viên bán bảo hiểm của PVI Bắc Trung Bộ đã làm thất lạc ấn chỉ năm 2021( mỗi giấy chứng nhận bao gồm 2 liên) bao gồm: 167 GCN BH xe máy, 02 GCN BH toàn diện học sinh, 09 GCN BH ô tô, 58 GCN BH tai nạn cá nhân hộ gia đình, 18 GCN bảo hiểm con người kết hợp, 16 GCN bảo hiểm tai nạn cá nhân và 02 GCN bảo hiểm sức khỏe người vay vốn tính đến thời điểm ngày 31/03/2022, chi tiết cụ thể như sau:

1.GCN bảo hiểm xe máy: 167 liên

Seri:108951->108955,111851->111855,111995,112276->112280,112321->112330,112342->112345,

112513->112515,116631->116635,118611->118615,118741->118745,118811->118815,118881->118885,124771->124775,515921->515925,519832->519835,520541->520545,520671->520680,

520756->520760,808356->808360,520636,112950,518591->518595,111696,115006->115010,

115186,119180,119646->119650,119735,119924,119925,122941->122945,123621->123625,516961->516970,517586->517590,810226->810230,111511->111515,116666->116675,125495,808987.

2.GCN bảo hiểm toàn diện học sinh: 02 liên

Seri: 37350,38049.

3.GCN bảo hiểm ô tô bắt buộc, tự nguyện: 09 liên

Seri: 45288,49215,51715,265112->265115,261963,49646.

4.GCN bảo hiểm tai nạn cá nhân dành cho hộ gia đình: 58 liên

Seri: 884->890,936,1025->1030,1072,1081->1090,1093,1401->1420,1434->1440,1491,2011,2289,2290,

10826.

5.GCN bảo hiểm con người kết hợp: 18 liên

Seri: 13089,13129,13136,14577,14579,14621->14624,14626,14629,21323->21328,21332.

6.GCN bảo hiểm tai nạn cá nhân: 16 liên

Seri: 1311->1320,1632,1633,1639,1640,25541,25542.

7.GCN bảo hiểm sức khỏe người vay vốn: 02 liên

Seri: 631,647.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách hàng cũng như nghĩa vụ theo luật định của Doanh nghiệp bảo hiểm, PVI Bắc Trung Bộ xin thông báo:

+ Hủy toàn bộ ấn chỉ trên và không có giá trị lưu hành

+Mọi phát sinh trách nhiệm pháp lý liên quan đến số ấn chỉ trên PVI Bắc Trung Bộ không chịu trách nhiệm.

+ Mọi cá nhân, tổ chức lưu, sử dụng số ấn chỉ trên là trái với quy định và không có giá trị pháp lý.

Nếu cá nhân tổ chức đang còn lưu giữ số ấn chỉ trên xin vui lòng liên hệ số máy 0238.3542 888 hoặc Trụ sở Công ty: Số LK 05, khu đô thị mới nam Nguyễn Sỹ Sách, đường Lênin, thành phố Vinh,  tỉnh Nghệ An để được hướng dẫn giải quyết.

Trân trọng thông báo./.

Nguồn: PVI Bắc Trung Bộ

Bài viết cùng chuyên mục