CN, 17/07/2022 6:41 chiều | 24H

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thống nhất ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Một mỏ đá trắng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Ảnh: Văn Dũng

Tại Kỳ họp thứ 7 (diễn ra từ ngày 12-14/7/2022), HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thống nhất ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Việc HĐND tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết nêu trên nhằm đánh giá kết quả đạt được, hạn chế khó khăn, nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Thành phần Đoàn giám sát gồm: Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, một số Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và một số đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An.

Phạm vi giám sát là công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 31/12/2021. Đối tượng giám sát gồm UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

Nội dung là đánh giá công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (bao gồm việc ban hành các văn bản quản lý và tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, cấp phép, khai thác, sử dụng khoáng sản; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về khoáng sản); tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng nơi khai thác khoáng sản; việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Khai thác khoáng sản trái phép là thực trạng nhức nhối tại Nghệ An suốt nhiều năm qua.

Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định số 3892/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ký, đề rõ thời hạn kiểm tra là 75 ngày từ khi công bố quyết định kiểm tra.

Tại công văn ngày 22/11/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đồng ý đề xuất của Đoàn kiểm tra liên ngành về việc thuê cơ quan tư vấn đo đạc, lập hồ sơ làm cơ sở pháp lý để xác định trữ lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác thực tế tại các mỏ thuộc đối tượng kiểm tra.

Sau gần 8 tháng, đến ngày 13/7/2022, Sở TN&MT Nghệ An mới có kết quả mở thầu gói thầu Đo đạc, xác định trưc lượng khoáng sản nguyên khai tại 21 khu vực cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu (giá gói thầu hơn 3,63 tỷ đồng). Theo đó, chỉ có 1 nhà thầu tham gia là Liên đoàn Địa chất Bắc Trung Bộ với giá dự thầu hơn 3,53 tỷ đồng.

Tác giả: SỸ TÂN – VĂN DŨNG

Nguồn tin: nhadautu.vn

Bài viết cùng chuyên mục