T4, 04/07/2018 5:36 chiều | Vi Văn Tới
Thay vì loại khoang 4-6 giường như thường lệ, hành khách đi tàu hỏa sẽ có thêm trải nghiệm trên khoang tàu mới chỉ có 2 giường rộng rãi.
Bài viết cùng chuyên mục