CN, 07/08/2022 4:37 chiều | 24H

Đây là kết quả kiểm tra chất lượng nước uống đóng chai do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An từ tháng 4 đến tháng 7 vừa qua.

Chỉ nặng về…nhắc nhở

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, chất lượng nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên và nước đá đã có cải thiện, nhưng số cơ sở vi phạm vẫn chiếm tỉ lệ cao.

Qua kiểm tra 38 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên và nước đá, nhiều cơ sở vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm rơi vào các vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, điều kiện vệ sinh nhân viên, quảng cáo sản phẩm và ghi nhãn sai quy định…

Nghệ An thanh tra 38 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên.

Kết quả có 31/38 cơ sở đạt (chiếm 81,58%); 5/38 cơ sở vi phạm (chiếm 13,16%) và 2 cơ sở đang tạm dừng hoạt động.

Đoàn đã tiến hành lấy mẫu của 22/38 cơ sở với 22 mẫu nước uống đóng chai để kiểm nghiệm 3 chỉ tiêu vi sinh vật (e.coli, coliform tổng số, p.aeruginosa) và 2 chỉ tiêu hóa học (chì, cadimi) theo QCVN 6-1:2010/BYT.

Đối với việc lấy mẫu tại các cơ sở để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm theo QCVN 6-1:2010/BYT, có 21/22 mẫu có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm phù hợp quy chuẩn.

Kết quả kiểm tra 38/38 cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATTP như: Xuất trình đầy đủ hồ sơ hành chính, pháp lý về ATTP; quy trình sản xuất một chiều; điều kiện vệ sinh cơ sở, khu vực sản xuất, bảo quản sản phẩm sạch sẽ (chiếm 100%); 02/38 cơ sở vi phạm về điều kiện cơ sở vật chất (chiếm 5,26%); 02/38 cơ sở vi phạm về thực hành nhân viên (chiếm 5,26%); 01/22 cơ sở vi phạm về chất lượng sản phẩm (chiếm 4,55%).

Đoàn thanh tra đã tham mưu ban hành 5 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt 39.500.000 đồng và đồng thời đình chỉ hoạt động 2 tháng (kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt) của 1 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai vi phạm về chất lượng sản phẩm và yêu cầu cơ sở phải thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

Theo Phòng Thanh tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, qua kết quả thanh tra vừa qua, hầu hết các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên và nước đá dùng liền đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn thực phẩm nên đã chú trọng hơn trong quá trình sản xuất (so với năm 2021 số cơ sở không đạt chiếm 25,27%). Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một vài cơ sở sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã không duy trì được điều kiện cơ sở vật chất so với thời điểm thẩm định, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của người trực tiếp tham gia vào sản xuất, chế biến chưa cao.

Cần giám sát chặt vỏ chai tái sử dụng

Có thể thấy, những năm gần đây, việc sử dụng nước uống đóng chai càng trở nên phổ biến bởi sự tiện lợi. Và có thể thấy chất lượng nước uống đóng chai có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người. Chất lượng nước uống đóng chai được quyết định bởi nhiều yếu tố như: Dây chuyền công nghệ; chất lượng của nước nguồn; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, bao bì chứa đựng nước; điều kiện bảo quản sản phẩm; thực hành an toàn thực phẩm của người sản xuất sản phẩm.

Kết quả kiểm tra tại Nghệ An vừa qua cho thấy còn còn tồn tại một vài cơ sở sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã không duy trì được điều kiện cơ sở vật chất so với thời điểm thẩm định, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của người trực tiếp tham gia vào sản xuất, chế biến. Đoàn thanh tra đã yêu cầu các cơ sở phải luôn chấp hành các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thường xuyên duy tu bảo dưỡng lại cơ sở hạ tầng, máy móc, cũng như trang bị đầy đủ hệ thống đèn cực tím phòng chiết rót, kiểm tra và thay thế đèn cực tím, các lõi lọc, màng lọc theo định kỳ; đối với các cơ sở vi phạm phải chấm dứt, khắc phục ngay hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó việc súc rửa và tái sử dụng vỏ chai nước tinh khiết, vỏ chai bia chưa đảm bảo, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trong điều kiện sản phẩm phải vận chuyển đi nhiều cửa hàng khắp thành phố và các tuyến huyện thị.

Cũng theo đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, trong 38 cơ sở kiểm tra nói trên, có 1 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai bị tạm đình chỉ hoạt động 2 tháng (kể từ ngày ban hành Quyết định xử phạt) vi phạm về chất lượng sản phẩm và yêu cầu cơ sở phải thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm. Vị này cho rằng, việc chấp hành quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai còn chưa tốt, trong khi mặt hàng này ngày càng trở nên thiết yếu với cuộc sống.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn

Bài viết cùng chuyên mục