T6, 06/10/2023 5:46 chiều | Duy An

Đang có nhiều ý kiến chưa thống nhất phương án thu, nộp, hạch toán, quản lý tiền đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước

Theo văn bản Sở Tài Chính Nghệ An gửi UBND tỉnh Nghệ An thì: Cục thuế Nghệ An có ý kiến như sau: Thực hiện Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế nội địa, ngày 23/3/2023, Tổng cục Thuế có Công văn số 907/TCT-DNNCN về việc cập nhật dữ liệu từ ứng dụng quản lý trước bạ – nhà đất sang ứng dụng hệ thống quản lý thuế tích hợp (ứng dụng TMS) để tổng hợp lên báo cáo kế toán.

Vì vậy, sau khi có thông báo trúng đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thuế thì người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp 100% vào ngân sách Nhà nước. Trường hợp nào nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý (Chưa nộp vào ngân sách Nhà nước), đến hết thời hạn theo thông báo, hệ thống TMS sẽ theo dõi chậm nộp.

38688475435102682292295984093190944935102736n
Nhiều ý kiến trái chiều trong việc thu, nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Nghệ An.

Về nội dung trên, Kho bạc Nhà nước Nghệ An có ý kiến: Đề nghị nộp toàn bộ tiền sử dụng đất phải nộp thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất vào Ngân sách Nhà nước (trong đó, phần kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng đấu giá do cấp nào thực hiện đầu tư thì thì ngân sách cấp đó hưởng 100%; phần còn lại điều tiết theo quy định tại Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 (Gọi tắt là Nghị quyết 20) và Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 (Gọi tắt là Nghị quyết 27) của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An).

Tuy nhiên, Kho bạc Nhà nước Nghệ An cũng cho rằng: Hiện nay Nghị quyết 20 và Nghị quyết 27 và các văn bản liên quan chưa quy định tiền sử dụng đất phải nộp thông qua hình thức trúng đấu giá quyền sử dụng đất (phần kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng đấu giá nộp vào ngân sách và được điều tiết 100% cho cấp thực hiện đầu tư (Nghị quyết 27 chỉ quy định điều tiết 100% đối với trường hợp ghi thu ghi chi hoặc ứng vốn từ Quỹ phát triển đất).

Vì vậy, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đề nghị Sở Tài chính Nghệ An báo cáo UBND tỉnh Nghệ An trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết.

Sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân

Về nội dung trên, đại diện một số chủ đầu tư (cấp xã) cho rằng, nếu thực hiện ngay theo ý kiến của Cục thuế Nghệ An và Kho bạc Nhà nước Nghệ An sẽ dẫn đến một số bất cập. Ví như thực tế nhiều năm qua, sau khi đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì người trúng đấu giá sẽ nạp tiền vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý. Sau đó sẽ thanh toán tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tiền đầu tư xây dựng hạ tầng.

Số tiền còn lại sẽ được phân chia cho 3 cấp gồm: cấp tỉnh 35%, cấp huyện 25% và cấp xã 40%. Như vậy, nếu thực hiện theo văn bản mới trên thì số tiền người trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ phải nộp 100% vào ngân sách Nhà nước. Sau đó mới chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và phân chia các cấp.

“Nhiều địa phương đã triển khai xây dựng hạ tầng và bàn giao theo đúng tiến độ xong nhưng không thể thanh toán được từ tháng 6/2023 đến nay. Mong tỉnh sớm có phương án tháo gỡ”, đại diện một chủ đầu tư cấp xã chia sẻ.

385491126996534998242011999863776150008747n
Nhiều địa phương ở Nghệ An đã triển khai xây dựng hạ tầng và bàn giao theo đúng tiến độ.

Đồng cảm với ý kiến này, trong buổi làm việc ngày 11/7/2023, đại diện các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình bày: Hiện nay nhiều dự án đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và đã tổ chức đấu giá. Nhưng theo chỉ đạo của Cục Thuế Nghệ An và Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước 100%.

“Nếu thực hiện theo phương án này toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng sẽ không có nguồn vốn để chi trả, gây nợ đọng rất lớn tại địa phương. Đối với các hộ dân đã trúng đấu giá và đã có thông báo của cơ quan Thuế nếu không kịp thời nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách đúng thời hạn quy định của cơ quan Thuế thì sẽ trình cấp có thẩm quyền hủy kết quả trúng đấu giá, tính tiền phạt chậm nộp, dẫn đến ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân, có thể xảy ra bất ổn định tại địa phương. Vì thế, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An sớm có phương án tháo gỡ theo hướng giữ nguyên công tác thu, nộp, hạch toán như lâu nay cho đến khi có Nghị quyết mới của HĐND tỉnh Nghệ An.

Quan điểm của Sở Tài chính Nghệ An

Sở Tài chính Nghệ An cho rằng: Để tháo gỡ công tác thu, nộp và kịp thời hạch toán các khoản thu vào ngân sách, trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết bổ sung, sửa đổi và UBND tỉnh Nghệ An quyết định các quy định liên quan về cơ chế quản lý, điều hành, điều tiết tiền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Sở Tài chính đã dự thảo Hướng dẫn liên ngành, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước.

Dự thảo hướng dẫn này theo hướng không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người dân trúng đấu giá, phù hợp với quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và cơ chế điều hành của UBND tỉnh Nghệ An đang thực hiện năm 2023, không để vướng mắc trong khâu nộp và hạch toán tiền sử dụng đất. Đặc biệt đối với khu đất đã tổ chức đấu giá; phù hợp việc cập nhật dữ liệu của ngành Thuế (ứng dụng TMS).

“Tiếp tục thực hiện việc hạch toán thu, nộp tiền sử dụng đất theo theo các văn bản hiện hành (Nghị quyết 20; Nghị quyết 27; Quyết định 68)… để các đơn vị và người dân kịp thời hạch toán thu, nộp tiền trúng đấu giá đất vào ngân sách nhà nước…”, dự thảo hướng dẫn của Sở Tài chính Nghệ An nhấn mạnh.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Bài viết cùng chuyên mục