T2, 23/05/2022 4:02 chiều | 24H

Ngày 20/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3545/UBND-TD về việc triển khai thực hiện Văn bản số 2955/VPCP-QHĐP ngày 12/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 937/TB-TTKQH ngày 27/4/2022 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc xem xét, cho ý kiến về Báo cáo số 187/BC-BDN ngày 22/4/2022 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chủ động kiểm tra, rà soát, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi thông qua việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án, công trình theo chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị, địa phương được giao quản lý; nhất là các địa phương đang triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

UBND tỉnh giao UBND huyện Diễn Châu, Công ty Cổ phần Nam Thuận báo cáo UBND tỉnh về việc 400 công nhân Công ty Cổ phần Nam Thuận đình công, yêu cầu tăng lương, phụ cấp và các phúc lợi khác, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6/2022.

Tác giả: Kim Oanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

Bài viết cùng chuyên mục